CON-WELL (VERBRUIKERSWELSTAND)

 

Oorsig

Ons navorsingsfokus in verbruikerswetenskappe is die bevordering van verbruikersbelange en -welstand in Suid-Afrika (CON-WELL). Die diversiteit van die Suid-Afrikaanse verbruikerspopulasie en die funksionering van hierdie verbruikers binne ’n ontluikende ekonomie lê aan die basis van navorsing. Die navorsing het ten doel om die welstand van verbruikers met betrekking tot hulle mees basiese behoeftes te verseker. Verbruikers se welstand en belange word aangespreek deur hulle te bemagtig om hulle kwaliteit van lewe te behou of te verbeter binne hulle unieke multikulturele omgewing. Ons navorsing op hierdie gebied word gedoen vanuit ’n verbruikersperspektief, met verbruikersgedrag as die hoeksteen van alle navorsing.

Die doelstelling van CON-WELL as ’n navorsingsfokusarea is om verbruikers te help om hulle hulpbronne op ’n daaglikse basis effektief en optimaal te gebruik. Die navorsing fokus op verbruikers in die Noordwesprovinsie van Suid-Afrika, beide landelik en stedelik, en komende uit verskillende demografiese subgroepe met betrekking tot geslag, ouderdom, vlak van opleiding, inkomste en etnisiteit. 

Navorsing oor verbruikersgedrag word gebruik as die middel om die bogenoemde doel te bereik deurdat verbruikers se gedrag ten opsigte van hulle beskikbare hulpbronne ondersoek word en intervensies gedoen word om hierdie gedrag aan te spreek. Verbruikers se gedrag binne hulle huishoudings, werke en in die kleinhandel opset word ondersoek.

CON-WELL bestaan uit spesifieke projekte wat binne die navorsingsfokus val en waardeur die effektiewe bestuur van verbruikers se hulpbronne ondersoek word vanuit die perspektiewe van verskillende verbruikersprobleme, elk gestruktureer as ’n projek binne CON-WELL. Hierdie probleme is aktueel en relevant binne die Suid-Afrikaanse konteks waarmee verbruikers elke dag te doen kry, en tot die hulpbronne wat hulle beskikbaar het.

Elke navorsingsprobleem of -projek word deur ’n span navorsers met kennis in die verskillende areas van verbruikersgedrag aangepak. Hulle werk saam om verbruikers se belange en welstand binne die konteks van die projek te bevorder.

 

Ons span

Prof. Daleen van der Merwe – Leier van die navorsingsarea en nagraadse studiebegeleier

Dr Annchen Mielmann – Navorser en nagraadse studiebegeleier

Dr Hanli de Beer – Navorser en nagraadse studiebegeleier

Dr Minnet du Preez – Navorser en nagraadse studiebegeleier

Me. Eloïse Botha – PhD-kandidaat en M-studiebegeleier

Me. Heleen Dreyer – PhD-kandidaat en M-studiebegeleier

Me. Louise Wyma – PhD-kandidaat en M-studiebegeleier

Me. Neoline le Roux – Navorser en nagraadse studiebegeleier

Me. Annemie Niemann – M-studiebegeleier

Me. Cherelle Abrahams – Meestersgraad kandidaat

 

Huidige navorsingsprojekte           

1.Hulpbronne vir Verbruikersgesondheid (COHERE):

“Saam met die verbruiker op weg na beter hulpbronbestuur binne die konteks van gesondheid”

Hierdie projek poog om verbruikers te help om hulle hulpbronne effektief en optimaal te gebruik binne die konteks van verbruikergesondheid. Die projek gebruik holistiese gesondheid as ’n vertrekpunt om verbruikers se belange en welstand te verbeter.

Binne die konteks van hierdie projek word ‘gesondheid’ gedefinieer as (WGO, 1946):

 

GESONDHEID = FISIESE, GEESTELIKE EN SOSIALE WELSTAND

 

Die spesifieke doelwitte van die projek is:

 • om verbruikers te help om:

  a.ingeligte / rasionele besluite te maak en om hulle hulpbronne optimaal te gebruik binne die konteks van algemene gesondheid;
  b.baat te vind by toeganklike / beskikbare hulpbronne in en om die huishouding en markplein om by te dra tot hulle gesondheid of dit te verbeter;
  c.hulle weerlooshede met betrekking tot hulle gesondheid te oorkom deur die beskikbare hulpbronne optimaal te gebruik en deur ingeligte besluite te neem;
    

 • om verbruikers se gesondheid te bevorder deur:

  a.hulle te help om toepaslike hanteringstrategieë te ontwikkel met betrekking tot hulle gesondheid / uitdagings met behulp van die beskikbare hulpbronne;
  b. die beskikbare hulpbronne te optimaliseer (bekende, onbekende/nuut, innoverend of ondergebruik) soos (maar nie uitsluitlik nie) kosse, materiale/tekstielprodukte en persoonlike sorg/huishoudelike produkte deur die gebruik van produkontwikkeling, primêre navorsing en ander innoverende metodes;
  c.die verbetering van hulpbron sekuriteit en volhoubaarheid;  
  d.die verbetering van verbruikers se persepsie van kwaliteit en tevredenheid met dienste of produkte om sodoende verbruikerswelstand te verbeter;
  e.verbruikersopleiding en beïnvloed van beleidmaking.
   

2.Bevordering van ingeligte besluitneming onder werkende vroue in Suid-Afrika: op weg na welstand (Werkende vroue):

Werkende vroulike gebruikers in Suid-Afrika word gekonfronteer met verskeie uitdagings met betrekking tot die verskillende rolle en verantwoordelikhede. Die tradisionele rolle van vroue in Suid-Afrikaanse huishoudings het min verandering ondergaan, maar hulle het dieselfde werk-verwante verantwoordelikhede as manlike kollegas, maar teen die agtergrond van konstante druk van die konflik tussen werk- en gesinsverwante rolle. Die belangrike rol wat werkende vroue speel in die Suid-Afrikaanse ekonomie word erken deur die Suid-Afrikaanse regering, wat voorstel dat rolongelykhede aangespreek word deur middel van verandering in wetgewing en ander intervensies. Die swak psigososiale en fisiese gesondheid van werkende vroue vergeleke met hulle manlike eweknieë is rede tot kommer. Die literatuur bevestig verder dat werkende vroulike verbruikers wat gedruk is vir tyd impulsief koop ondanks hulle voornemens om gesonde en groen produkte te ondersteun. Suid-Afrikaanse navorsing onder verbruikers wat in die korporatiewe sektor werk dui op ’n assosiasie tussen die besluitnemingstyle en psigososiale en fisiese welstand. Vroulike verbruikers se welstand kan positief beïnvloed word deur die vermoë om ingeligte en oorweegde besluite te neem. Hierdie projek spreek dus die volgende hoof navorsingsvraag aan: Op watter maniere kan Suid-Afrikaanse werkende vroue ondersteun word om beter ingeligte besluite te maak wat positief bydra tot hulle welstand?

 

Studeer by ons

Wanneer u inskryf vir ’n Meestersgraad in Verbruikerswetenskappe  of ʼn PhD in Verbruikerswetenskappe, sal u u navorsingsfokus kan rig op die welstand en belange van verbruikers. Ons het verskeie navorsingsonderwerpe om van te kies.

 

Vir verder inligting, kontak Prof. Daleen van der Merwe.