LIFEPLAN®

Die LIFEPLAN® program spreek armoede onder die mees weerlose groepe aan deur menslike ontwikkeling en opleiding in lewensvaardighede ten einde hierdie groepe se welstand met betrekking tot gesondheid, voeding en keuse te verbeter. LIFEPLAN® is gebaseer op interafhanklike verhoudinge, van intrapersoonlike tot interpersoonlik en huishoudelike verhoudings, tot die tussen gemeenskappe en tussen samelewings. Hierdie lewensvaardighede opleiding spruit uit ʼn holistiese benadering tot gesondheidskwessies en omsluit dimensies soos fisiese gesondheid; psigologiese en ekonomiese welstand binne kulturele diversiteit; omgewingsgesondheid; verbruikersgesondheid; etiek en voedselstelsels, om net ‘n paar te noem. Die fasiliteerder word ʼn sentrale figuur wat leer deur interaktiewe deelnemende pedagogie moontlik maak.

Lees meer.

Vir verdere inligting kontak Dr Christi Niesing.