Baccalaureus in Gesondheidswetenskappe (BHSc)

BHSc in Biokinetika

Vier jaar voltyd

Minimum vereistes TPT (APS) = 32

Wiskunde = vlak 3 OF Wiskunde geletterdheid =  vlak 4

Lewenswetenskappe OF Fisiese Wetenskappe =  vlak 4

 

Die eerste twee jaar van die graad is generies vir al die studente. Aan die einde van hulle tweede jaar kies hulle tussen Sportwetenskap en Kinderkinetika, waarin hulle in jaar 3 en 4 saam met Biokinetika sal spesialiseer.  Hierdie graad stel studente in staat om kritiese en kreatiewe denke in die gebruik van wetenskap, navorsing en tegnologie te demonstreer, met die tersaaklike teoretiese kennis (modelle, teorieë ens.) om deur middel van geïntegreerde projekte (gevallestudies, scenario’s en probleemoplossing) en verdere bevoegdhede in gemeenskapsbetrokkenheid die nodige vaardighede en waardes as entrepreneurs of werknemers op die gebied van biokinetika, sportwetenskap en kinderkinetika te demonstreer.

 

BHSc in Sportafrigting en MBW

Drie jaar voltyds

Die minimum NSS TPT-telling vir ’n student wat vir die BHSc toegelaat wil word, is 24

Taalvereiste:  NSS met óf Eerste óf Tweede Addisionele Taal op ten minste vlak 4 (50–59%)

Menslike Bewegingswetenskappe het te make met die wetenskap van die mens in beweging in die konteks van oefening, fisieke aktiwiteit, sport, motoriese ontwikkeling en fisieke rehabilitasie. Die kwalifikasie dien ook vir opleiding in loopbane as oefenkundige, sportorganiseerder of fiksheidsdeskundige.  Verder skep die kwalifikasie die basis vir 'n Nagraadse Onderwys Sertifikaat (NGOS).

 

BHSc in Rekreasie

 

Drie jaar voltyds

Die minimum NSS TPT-telling vir ’n student wat vir die BHSc toegelaat wil word, is 24

Taalvereiste:  NSS met óf Eerste óf Tweede Addisionele Taal op ten minste vlak 4 (50–59%)

 

  • Die BHSc met interne program Rekreasie en Sielkunde se doel is spesifiek om:

Studente in staat te stel om kritiese en kreatiewe denke in die gebruik van wetenskap, navorsing en tegnologie te demonstreer, met die tersaaklike teoretiese kennis (modelle, teorieë, ens.) om deur middel van geïntegreerde projekte (gevallestudies, scenario’s en probleemoplossing) en verdere bevoegdhede in gemeenskapsbetrokkenheid die nodige vaardighede en waardes as entrepreneurs of werknemers op die gebied van rekreasieterapie te demonstreer.

 

  • Die BHSc met interne program Rekreasie en Toerisme se doel is spesifiek om:

Studente in staat te stel om kritiese en kreatiewe denke in die gebruik van wetenskap, navorsing en tegnologie te demonstreer, met die tersaaklike teoretiese kennis (modelle, teorieë, ens.) om deur middel van geïntegreerde projekte (gevallestudies, scenario’s en probleemoplossing) en verdere bevoegdhede in gemeenskapsbetrokkenheid die nodige vaardighede en waardes as entrepreneurs of werknemers op die gebied van rekreasie toerisme te demonstreer.

 

  • Die BHSc met interne program Sport en Rekreasie administrasie  se doel is spesifiek om:

Studente in staat te stel om kritiese en kreatiewe denke in die gebruik van wetenskap, navorsing en tegnologie te demonstreer, met die tersaaklike teoretiese kennis (modelle, teorieë, ens.) om deur middel van geïntegreerde projekte (gevallestudies, scenario’s en probleemoplossing) en verdere bevoegdhede in gemeenskapsbetrokkenheid die nodige vaardighede en waardes as entrepreneurs of werknemers op die gebied van sport en rekreasie te demonstreer

 

Diploma in Afrigtingswetenskap

Twee jaar voltyds

APS 18

 

Op die Potchefstroomkampus word die diploma in atletiek en rugby, en op die Mafikengkampus in sokker, aangebied. Die diploma fokus op die afrigting asook sportbestuur.  Die diploma stel studente in staat om vaardighede en teoretiese kennis in afrigting deur middel van praktiese sessies, geïntegreerde projekte (gevallestudies, scenario’s en probleemoplossing) en verdere bevoegdhede in gemeenskapsbetrokkenheid te demonstreer.  Ná voltooiing van die diploma kan studente aansoek doen om met die graad Baccalaureus in Gesondheidswetenskappe met Sportafrigting en Menslike Bewegingskunde voort te gaan. Studente moet ’n gemiddelde van 60% vir elke jaar hê om met die graad voort te gaan.