Care2Kids Oorsig(pdf)

Care2Kids lewer gespesialiseerde dienste aan kinders, van neonate tot adolessente. Assessering en intervensie vir kinders, leiding aan ouers en opleiding van beroepslui en opvoeders, en werk met kinders is ingesluit in hierdie gespesialiseerde diens wat by ISW aangebied word. Care2Kids bied ʼn kontinuum van sorg vir kommunikasie-interaksie, geletterdheid, ontwikkeling en psigososiale gedrag vir toekomstige welstand.

Wetenskaplike literatuur beveel dienste aan op ʼn kontinuum van verhoudinggebaseerde ondersteuning aan kinders en gesinne ten einde welstand en gemeenskapsgesondheid te bevorder.

Daar bestaan redelik eenstemmigheid dat die fokus van sodanige intervensie aanvanklik op die eerste 1000 ure moet wees, dan op die eerste 1000 dae, gevolg deur die ontwikkeling van driejarige tot vyfjarige ouderdom en dan voortsetting tot adolessensie. Care2Kids het ten doel om ʼn unieke multiprofessionele diens aan kinders te lewer, volgens die internasionale tendens van ʼn kontinuum van sorg, wat nêrens anders in die Noordwesprovinsie beskikbaar is nie.

Die tendens na ʼn kontinuum van sorg met die fokus op die eerste 1000 dae bevorder vroeë mediese en neuro-ontwikkelingsintervensie binne ʼn verhoudingsgebaseerde model. ʼn Verhoudinggebaseerde model van ondersteuning en terapeutiese intervensie bied die volgende langtermynvoordele vir die ontwikkelende kind.

  • Geoptimaliseerde kognitiewe leer en skolastiese prestasie deur stimulasie van meer neurale stroombane, optimaliseer breinorganisasie en ontwikkel kommunikasievaardighede, ontluikende geletterdheid en luistervaardighede.
  • Optimale gesondheid deur ondersteuning van die immuunstelsel met positiewe ervaringe.
  • Optimale geestesgesondheid deur regulering van die hormonale stelsel en neurotransmittervlakke deur moeder-kind-interaksie-gehegtheid en ouer-kind-interaksie. Dit aktiveer ook die linker prefrontale en frontale dele van die ontwikkelende brein wat geassosieer word met positiewe gedagtes en houding.
  • Optimaliseer veerkragtigheid deur ontwikkeling van beskermende faktore, deur gebruikmaking van die jong kind se natuurlike optimisme as ʼn beperkte geleentheid.
  • Optimale ontwikkeling van empatie deur ontwikkeling van "mind-mindedness" deur verbeterde ouer-kind-kommunikasie-interaksiestyle.