Die Instituut vir Sielkunde & Welstand het kragte saamgesnoer met Cognacity Performance (Londen), wat een van die VK se grootste verskaffers van korporatiewe veerkragtigheid- & prestasiedienste is.

In lyn met die werk wat deur Cognacity ontwerp, ontwikkel en afgelewer is, is al die ISW-werkswinkelfasiliteerders opgeleide mediese praktisyns (psigiaters en sielkundiges) met uitgebreide ervaring in die optimalisering van menslike prestasie, gesondheid en welstand.

Ons werk saam met sakemense, frontlynpersoneel en sportlui om prestasie onder druk te verbeter en om kapasiteit te bou om terugslae die hoof te kan bied.

Ons doelwit is altyd om meetbare voordele te bied in areas soos prestasie, produktiwiteit, welstand, betrokkenheid, retensie en verminderde afwesigheid.

Ons fokus op:

  • Prestasiewerkswinkels en -programme
  • Bestuurs- en prestasie-afrigting
  • Fasilitering van hoëprestasie-spanomgewings
  • Implementering van span- en individuele prestasieprosesse
  • Optimalisering van prestasie onder druk
  • Menslikefaktor-risikoassessering en -bestuur
  • Kliniese en welstands- psigometriese assesserings
  • Stres- en uitbrandingsbestuur
  • Voorkomende maatreëls

Ons werkswinkels bestaan uit:

1. Veerkragtigheid: Prestasie onder Druk

In vandag se snelveranderende wêreld raak dit al hoe belangriker om te leer om stres en druk te hanteer. Die ISW se vlagskipwerkswinkel gebruik die nuutste in kognitiewe gedragsterapie om deelnemers te help om volhoubaar op ʼn optimale vlak te werk en doeltreffend van stresvolle situasies te herstel.

Hierdie werkswinkel is gebaseer op beginsels van prestasiesielkunde, wat dikwels deur elitesportmanne en -vroue gebruik word, en sal die klem plaas op die sielkundige faktore wat betrokke is by veerkragtigheid en florering in moeilike tye. Dit sal praktiese maniere identifiseer vir die ontwikkeling van die nodige vaardighede om sielkundige veerkragtigheid, welstand en prestasie te handhaaf of te verbeter.

2. Volhouding van Prestasie

Toegerus met die nuutste insigte van die wêreld van kognitiewe sielkunde en neurowetenskap sal deelnemers insig kry in die kognitiewe vooroordele en denkstyle wat gedragsverandering affekteer. Hulle sal hul kennis in twee sleutelareas toepas: welstand/herstel en prestasiegedrag.

Die doel van hierdie werkswinkel sal wees om ʼn gedetailleerde plan te ontwerp wat deelnemers help om gedragsverandering vol te hou en om intellektuele weerstand teen verandering te identifiseer en te herstruktureer. M.b.t. prestasiegedrag sal deelnemers kritieke prestasiegedrag in bestudeer in areas soos kommunikasie, oordeelsvermoë en besluitneming en probleemoplossing.

Hierdie interaktiewe werkswinkel is ontwerp vir spanne van 12-20 en kan in voldag- óf halfdagformaat aangebied word.

3. Tegnologie, Welstand & Prestasie

Die werkswinkel kyk na die impak van tegnologie op die moderne samelewing – goed sowel as sleg. Ons sal ondersoek instel na die manier waarop menslike kognisie (denke en persepsies), welstand en prestasie geaffekteer word deur tegnologie, en die impak daarvan op ons lewens by die werk en by die huis.

Deur gebruikmaking van die nuutste inligting en navorsing in kognitiewe gedragsielkunde sal hierdie werkswinkel deelnemers help om sommige van die uitdagings van die Inligtingsera te verken, en veral die effek van tegnologie op ons welstand en ons vermoë om optimaal te presteer. Individue sal ʼn persoonlike plan formuleer om moderne tegnologie ten beste te benut en terselfdertyd te verseker dat herstel, welstand en ons vermoë om by die werk te presteer, geoptimaliseer word.

4. Die Sielkunde van Gewoonte

Die meeste mense het goeie insig, begrip en kennis betreffende wat hulle te doen staan om ʼn gesonde en gelukkige lewe te lei. Min mense verwesenlik egter hul voorgenome gedrag en doelwitte. Hoekom is dit so moeilik vir ons as mense om ons ongesonde gedrag te verander? Hoe is dit dat ons nie meer oefen, gesonder eet of meer doeltreffend werk nie – veral aangesien ons weet wat die positiewe impak van hierdie faktore op ons sal wees? Hoekom is dit so moeilik om met ons negatiewe of ongesonde gewoontes te breek?

Deur die beginsels van kognitiewe sielkunde en neurowetenskap verkry deelnemers insig in die sielkunde van gewoontevorming en die neurokognitiewe faktore wat betrokke is by die volhouding van gedragsverandering. Hulle sal ook beter begrip kry van die gewoonte-lus en hoe die verandering van sluitsteengewoontes ʼn positiewe uitkringeffek kan hê op die verandering van ander gewoontes.

Die doel van hierdie werkswinkel sal wees om insig te verkry en om ʼn plan te ontwikkel wat deelnemers sal help om ongesonde gewoontes (en maniere om dit te verander) te identifiseer. Ons kyk veral na die inwerkingstelling van gesonder en beter prestasiegedrag en herstelgedrag.