Prof Pieter Kruger

Direkteur: ISW en Kliniese Sielkundige
B.A Hons Sielkunde (cum laude) B.A Hons Sport Wetenskappe (cum laude) M.A Kliniese Sielkunde (cum laude) PhD Pg.Sert - CBT
  +27 18 299 1737
  Kruger.Pieter@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, JCC Gebou E8, Kantoor 229
Kognitiewe gedragssielkunde (angs and gedragsversteurings) - Elite sport / korporatiewe en prestasie sielkunde

Mev Aziza Kazee

Praktyk Bestuurder
BA Gesondheids en Sosiale Wetenskappe - BA Hons Sielkunde
  +27 18 299 1737
  aziza.kazee@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, JCC Gebou E8, Kamer 230

KDuPlooy

Dr Kobus Du Plooy

Kliniese Sielkundige
B.Mil Menslike Wetenskappe, B.Soc. Sci Hons Sielkunde M.Sc. Kliniese Sielkunde PhD Dip: PDD (Poligraaf)
  +27 18 285 2550
  kobus.duplooy@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, JCC Gebou E8, Kantoor 238B
Interaksionele Terapie - Kliniese Sport & prestasie Sielkunde - Psigo-regs werk

 

Mev Monique De Klerk

Counselling Psychologist
B.Ed Senior en VOO B.A Hons Sielkunde M.A Voorligting Sielkunde
  +27 18 299 1737
  monique.deklerk@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, JCC Gebou E8, Kamer 234
Psigososiale Ontwikkeling - Interpersoonlike Verhoudings - Trauma - Integratiewe Psigoterapie

Mr Rumando Kok

Kliniese Sielkundige
B.Ed (cum laude) B.A Hons Sielkunde (cum laude) M.Ed Opvoedkunde Sielkunde (cum laude) MA Kliniese Sielkunde (cum laude)
  +27 18 299 1743
  rumando.kok@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, JCC Gebou E8, Kantoor 233
Persoonlikheidversteurings - Self-beserings gedrag - Familie Terapie - Huweliks Terapie

Me Sonia Minnaar

Persoonlike Assistent na IPW Direkteur
  +27 18 2852273
  sonia.minnaar@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, JCC Gebou E8, Kamer 232A

Prof Chris Venter

Voorligting Sielkundige
M.A Voorligting Sielkunde DPhil Sielkunde
  +27 18 299 1742
  chris.venter@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, JCC Gebou E8, Kantoor 234
Huweliks en Familie Terapie - Narratiewe Terapie - Depressie en Beroof -Trauma & Post-traumatiese stres

Mev Letitita Williams

Intern Voorligting Sielkundige
B.Psig (Sielkunde) (Magna Cum Laude); MA Voorligtingsielkunde
  +27 18 285 2203
  Potchefstroom kampus, JCC Gebou E8, Kantoor 223
Kinderpsigoterapie - Ontwikkelingsontwikkeling - Angs en gemoedstoestande - Integrerende Psigoterapie

Mev Hanlie Degenaar

Senior Spraakterapeut en hoof van Care2Kids
B.Logopedie (Spraak-taal patologie and oudiologie) M Kommunikasie patalogie (cum laude)
  +27 18 299 1737
  hanlie.degenaar@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, JCC Gebou E8, Kantoor 221
Vroer Kommunikasie Intervensie - Neuroontwikkeling sorg en intervensie - Disfagie - Alternatiewe en aanvullende Kommunikasie - Gesertifiseerde VitalStim NMES verskaffer - Gesertifiseerde 'Hanen It takes Two to Talk' verskaffer

Mej Linique Hanekom

Spraakterapeut
B. Kommunikasie Patologie: Spraak-Taal Patologie
  +27 18 299 1735
  linique.hanekom@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, JCC Gebou E8, Kantoor 232A
Taal intervensie - Taal leer intervensie - RADA gesertifiseerde Dyslexia Spesialis - Vroeë kommunikasie intervensie

Prof Ankebe Kruger

Konsultant Voorligting Sielkundige
BSc.Hon Sielkunde, MSc Voorligting Sielkunde PhD in Sport Wetenskappe
  +27 18 299 1737
  ankebe.kruger@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, JCC Gebou E8, Kantoor 202
Kognitiewe gedragsterapie - Kliniese Sport Sielkunde - Psigometriese evaluerings vir konsessie