Die IPW bied verskei professionele opleidings geleenthede, soos Deurlopende professionele ontwikkeling werkswinkels asook akademiese opleiding saam met die Departement van Sielkunde by die NWU op voorgraads en nagraads vlakke.

Voorkomende Deurlopende Professionele Ontwikkeling (CPD) Kortkursusse

 

Care2Kids Opleidingsprogramme

'It Takes Two to Talk' Program(pdf)

Datums: 10 Mei 2018 - 14 Junie 2018

Kontak ons kantore vir bespreekings en meer inligting.