Die ISW is een van drie dienslewering instellings van die Sentrum vir Gesondheid en Menslike Prestasie binne die Fakulteit Gesondheidswetenskappe aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Ons reeks terapeutiese dienste sluit in:

  • Kliniese en voorligtingsielkunde
  • Voorkomende en prestasiedienste (Sport en Korporatiewe dienste)
  • Standaardpsigometrie en neurosielkundige assesserings
  • Care2Kids-spesialiskinderdienste wat insluit Vroeë Kommunikasie-intervensie en Spraaktaalterapie

Ons buitepasiëntdienste word gelewer deur geregistreerde kliniese of voorligtingsielkundiges, met sommige sessies wat na die internsielkundiges toe verwys word. Dienste wat deur interns verrig word, is onder die direkte toesig van ʼn gekwalifiseerde en ervare ISW-personeellid. Die ISW is ʼn Gesondheidsberoeperaad van Suid-Afrika-geakkrediteerde internskap-opleidingsfasiliteit. Spraaktaalterapie en Vroeë Kommunikasie-intervensies word verrig deur geregistreerde spraaktaalterapeute.

Kinders: Care2Kids

Assessering van:

Ontwikkelingsversteurings

Aandag Tekort Hiperaktiwiteit Versteuring (ATHV)

Outismespektrum-versteuring

Voeding en sluk probleme

Kommunikasieafwyking

Ontwikkelings assessering en kognitiewe (IK) assessering.

Intervensie vir:

DepressIie, Angs, ADHD,Trauma, Verhoudings probleme, Hegtingsaanpassing

 

Adolessente

Assessering van:

Gedrags probleme

Aanpassings probleme,

Studie metodes probleme,

Loopbaan leiding,

Ontwikkelings assessering en kognitiewe (IK) assesseering.

Intervensie vir:

Depressie, angs, ADHD,trauma,verhoudings probleme,hegtingsprobleme,portuurgroep probleme, seksuele ontwikkelingen aanpassing probleme .

 

Volwassenes

Assessering van:

Angsversteurings

Stres en Spanning

Gemoedsversteurings (depressie en bipolêre versteuring)

Hegtingsprobleme

Psigologiese probleme wat verband hou met fisiese siekte,

Gedragsversteurings

Verhoudings problems,

Huwelik en Familie probleme,

Rou en psigotiese versteurings

Gespesialiseerde assesserings, Volwasse (ATHV) assesserings en Neuro-psig assesserings.