Welkom by die Instituut vir Sielkunde & Welstand (ISW). Ons is ʼn multidissiplinêre span bestaande uit sielkundiges, ʼn spraakterapeut en administratiewe personeel.

Ons fokus op ʼn wye verskeidenheid sielkundige aspekte, van kliniese assesserings en intervensie tot voorkomende en prestasiedienste. Ons oogmerk is om ʼn betekenisvolle verskil te maak deur te fokus op die sielkundige (kognitiewe, gedrags- en sistemiese) aspekte wat sal bydrae tot die verbetering van mense se lewensgehalte, welstand en prestasie. Ons doen voortdurend navorsing om die uitkomstes van die dienste wat ons lewer na te spoor en om te verseker dat ons intervensie doeltreffend en van ʼn hoë gehalte is.

Ons vier hoofsaaklik fokus areas is:terapeutiese dienste; opleiding & ontwikkeling; voorkomende en prestasiedienste, en navorsing.

Hoof: Instituut vir Sielkunde & Welstand
Prof. Pieter Kruger C.Psychol., AFBPsS