Posadres

Kantoor van die Direkteur
Privaatsak x6001
Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

Fisiese adres

Instituut vir Sportwetenskap en -ontwikkeling
h/v Meyer en Thabo Mbeki straat
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2531

Kaart en aanwysings

 

Kontak ontact

Mev Kyra Duvenage
+27(0)18 285 2493

Mev Jana Storm
+27(0)18 299 4441

 

E-pos

issd@nwu.ac.za