Jong Wetenskaplike van die Jaar

Twee van ons MPharm (Farmasiepraktyk) studente het eerste en tweede prys gewen by die Jong Wetenskaplike van die Jaar Toekennings tydens die 2015 Jaarlikse Konferensie van die Akademie vir Farmaseutiese Wetenskappe van Suid-Afrika.

DHIS Evalueringsprojek

MUSA, in samewerking met navorsers van INSINQ en AUTHeR, het die navorsingsprojek: Assessment of the district health information system in the Dr Kenneth Kaunda and Bojanala platinum districts in the North West Province, suksesvol voltooi.  Die projek is befonds deur die Belgium-South African Study & Consultancy Fund, wat ‘n duidelike indikasie is van die praktiese relevansie en kwaliteit van ons navorsiing binne die Suid-Afrikaanse gesondheidsorg konteks

Taakspan van die Suid-Afrikaanse Aptekersraad

Prof Martie Lubbe is in 2017 op die Taakspan van die Suid-Afrikaanse Aptekersraad aangestel om die huidige graderingstelsel vir geregistreerde apteke in Suid-Afrika te evalueer op grond van voldoening aan die Goeie Apteekpraktykstandaarde.