Navorsingsprogramme

Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MUSA) se mikpunt is om oplossings vir verskillende uitdagings in die Suid-Afrikaanse gesondheidsorgstelsel te kry deur navorsing in twee subprogramme, naamlik Medisynehulpbronnavorsing en Medisyne-uitkomstenavorsing, te doen. ’n Multidissiplinêre en samewerkende benadering word in albei hierdie programme gevolg om die impak van ons navorsing op die gesondheidsorgbedryf en die wetenskaplike gemeenskap te versterk.

Subprogram I: Medisynehulpbronnavorsing

Medisynehulpbronnavorsing omvat navorsing wat alle gesondheidstelsel-, proses- en hulpbronverwante faktore ondersoek wat toepaslike medisyneverbruik op die vlak van die individuele pasiënt, die gemeenskap en gesondheidsorgstelsels beïnvloed. Die fokus is op aanwysers van gelykheid, toeganklikheid, bekostigbaarheid en beskikbaarheid van farmaseutiese dienste wat die toepaslike gebruik van medisyne in die openbare asook die privaat gesondheidsektor ondersteun.

Subprogram II: Medisyne-uitkomstenavorsing

Medisyne-uitkomstenavorsing is toegepaste kliniese en bevolkingsgebaseerde navorsing wat daarna streef om die uitkomste van medisyneterapie ten opsigte van voordele vir die pasiënt en die samelewing te bestudeer en optimaliseer. Die oogmerk van medisyne-uitkomstenavorsing is om medisyneverbruikpraktyke te identifiseer en strategieë te ontwikkel om gesondheidsorg te verbeter.