Die navorsingsentiteit Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MUSA) se unieke navorsingsdoelwit is om faktore wat die toepaslike gebruik van medisyne deur pasiënte in die Suid-Afrikaanse gesondheidsorg-konteks beïnvloed, te ondersoek. Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MUSA) is in 2008 as ’n nisarea gestig en die navorsing wat deur die navorsingsentiteit gedoen word, is hoogs relevant binne die konteks van die Suid-Afrikaanse gesondheidsorgstelsel, wat ernstige uitdagings op verskeie fronte - ook in terme van medisyneverbruik - beleef. 

Die vinnige groei in gesondheidsorgbesteding, veral die koste van medisyne, is van die uitdagings. Dan is daar ook die gebrek aan toegang tot noodsaaklike medisyne, die las van chroniese siektes en nasionaal-bedreigende siektes soos MIV/Vigs, Tuberkulose en seksueel-oordraagbare siektes. Medisyneverbruik, sowel as die misbruik of irrasionele gebruik daarvan, is ook ‘n struikelblok.

Ander uitdagings is die implementering van die nasionale Departement van Gesondheid se strategiese plan vir 2014/15 – 2018/19, wat die implementering van die Nasionale Gesondheidsversekering, die verbetering van die gehalte van gesondheidsdienste om aan nasionale kernstandaarde te voldoen, en die hersiening van die nasionale geneesmiddelbeleid insluit.