1. Wat behels 'n graad in BCur Verpleegkunde?

BCur Graad

 • 120101 G409P
 • Vier (4) jaar graad kursus
 • Een (1) jaar Gemeenskapsdiens
 • Registrasie Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging (SAVR)
 • Algemene Verpleegkunde
 • Gemeenskap Verpleegkunde
 • Psigiatriese Verpleegkunde
 • Verloskunde

 

2. Vereiste NSS-Vakke Plus Keuringsvereistes.

Vereiste skool vakke (1 van die volgende 3 vakke):

 • Wiskunde
 • Fisiese Wetenskappe
 • Lewenswetenskappe
 • Vlak 4 (50% – 59%)

Voltooide skadu-verpleging portefeulje Akkommodasie: Voornemende student verantwoordelikheid
Aansoeke sluit: 30 Junie  

Skadu-verpleging portefeulje: 31 Julie

Navrae:

Laai belangrike dokumente af:
1. B.Cur Graad Inligting
2. Keurings Datums 2017|
3. Skadu-Verpleging Versoek Brief
4. Skadu-Verpleging Portefeulje

3. Onderrigmedium.

 • Die onderrigtaal vir kontakstudente van hierdie kurrikulum is Afrikaans.
 • Opvoedkundige tolking in Engels maak lesings toeganklik vir studente wat Afrikaans nie voldoende magtig is nie.
 • In sekere modules is die onderrigtaal Engels, en word lesings deur middel van opvoedkundige tolking in Afrikaans toeganklik gemaak.