1. Wat is die keuringsproses vir die graad in Verpleegkunde?

Alle voornemende studente moet die volgende stappe volg om in aanmerking te kom vir keuring vir die graad in Verpleegkunde.

 • Doen aanlyn aansoek vir toelating tot die NWU met finale graad 11 eksamen uitslae: Sper datum 30 Junie
 • Alle kandidate moet die volgende dokumente aanstuur na die aanlyn aansoek voltooi is:
  • Graad 12 Junie eksamen uitslae: Sper datum 2de week in Augustus
  • Voltooide skadu-verpleging portefeulje: Sper datum 31 Julie
  • Kontak persoon: Bernice Mokele by die Skool vir Verpleegkunde

LET WEL: Indien die Junie graad 12-eksamenpunte nie teen 2de week in Augustus (of so spoedig moontlik daarna sodra die punte bekend is) aangestuur is nie, word aanvaar dat u nie meer belangstel om Verpleegkunde by die NWU te kom studeer nie.

 

 • 120101 G409P
 • Vier (4) jaar graad kursus
 • Een (1) jaar Gemeenskapsdiens
 • Registrasie Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging (SAVR)
 • Algemene Verpleegkunde
 • Gemeenskap Verpleegkunde
 • Psigiatriese Verpleegkunde
 • Verloskunde

 

2. Vereiste NSS-Vakke Plus Keuringsvereistes.

Voorlopige keuring van 65 voornemende kandidate word gedurende die 3de week van Augustus gedoen, waartydens die kandidate se:

 • Graad 12 Junie-eksamenpunte – hoofsaaklik eksamenpunte vir Wiskunde en/of Fisiese Wetenskap en/of Lewenskappe asook die APS-telling gebruik word om ʼn kwantitatiewe keuringspunt te bereken.
 • Voortaan word alle kandidate se keuringspunt gerangskik van hoogste tot laagste en die top 65 (+10%) word op die “voorlopige” keuringslys geplaas.
 • Suksesvolle kandidate word in kennis gestel van die uitslag van die keuringsproses via SMS en/of e-pos.
 • Keuring word eers gefinaliseer sodra die finale graad 12 eksamen uitslae (gewoonlik vroeg in Januarie) beskikbaar is.
 • Geen psigometriese toetse word afgelê nie.
 • 60 ure skaduverpleging moet gewerk word as deel van die keuringsproses.  Epos hierdie verslae na Me Bernice Mokele by bernice.mokele@nwu.ac.za voor 31 Julie.

Laai belangrike dokumente af:

 1. Inligting: Graad in verpleegkunde
 2. Skadu-verplegingversoekbrief
 3. Skadu-verplegingportefeulje

3. Onderrigmedium.

 • Die onderrigtaal vir kontakstudente van hierdie kurrikulum is Afrikaans.
 • Opvoedkundige tolking in Engels maak lesings toeganklik vir studente wat Afrikaans nie voldoende magtig is nie.
 • In sekere modules is die onderrigtaal Engels, en word lesings deur middel van opvoedkundige tolking in Afrikaans toeganklik gemaak.