Die DST/NWU Prekliniese Geneesmiddelontwikkelingsplatform (PKGOP) is ’n nasionale fasiliteit en ’n voorloper in die innovering van farmaseutiese ontwikkeling wat op prekliniese middelontwikkeling, formulering en diagnostiek fokus.