Huidige samewerking is op aktiwiteite van die PKGOP met klein diere gegrond. Hierdie samewerking sal uitbrei en ons in staat stel om ten opsigte van prekliniese middelontwikkeling internasionale erkenning te verkry.