Besoek Ons

Akademiese Navrae:
Skool vir Menslike Bewegingskunde

Kontak Ons

 

Praktyk Bestuurder:
Mrs Naomi Nel

Telefoon: +27 18 299 1824
Epos
Adres:
Cachet Park,
Gebou G (Virgin active building),
Potchefstroomkampus

 

Hoof van die Instituut:
Esti Kruger

Teleoon: +27 18 299 1824
Fax:  +27 87 2315477
Adres:
Cachet Park,
Gebou G (Virgin active building),
Potchefstroomkampus