Me Tshepang Dick (NRF-intern vir 2016)
Me Salome Lubbe (HPCSA intern in Navorsingsielkunde)