Oorsig

Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe van die Noordwes-Universiteit gelas sy programme en aktiwiteite tot die strewe na tersaaklike kennis en innovasie in gesondheidswetenskappe om te bevorder en te verbeter die gesondheid van die bevolking van Suid-Afrika, Afrika en die wêreld deur middel van onderwys, navorsing , dienste en gemeenskapsbetrokkenheid.

Studierigtings

Virtuele Toere

 

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Vaaldriehoekkampus

Ontdek

 

Kom in aanraking

Nuus