Prof. Karin Minnie

Direkteur: INSINQ
  +27 18 299 1836
  karin.minnie@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G20, Potchefstroomkampus
Maternity care, Midwifery

Prof Emmerentia du Plessis

Mede-Professor
  +27 18 299 1876
  Emmerentia.duPlessis@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Psigiatriese Verpleegkunde

Prof Siedine Knobloch Coetzee

Mede-Professor
  +27 18 299 1879
  siedine.knobloch@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Arbeidsmagkwessies, gehalteverbetering

Prof Welma Lubbe

Mede-Professor
  +27 18 299 1898
  Welma.Lubbe@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Ontwikkelingsbehoeftesorg van premature pasgeborenes

Prof Ronel Pretorius

Mede-Professor
  +27 18 299 1853
  Ronel.Pretorius@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Kritiese verpleegsorg

Dr Rina Muller

Senior Lektor
  +27 18 299 1873
  Rina.Muller@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Spesialis, kliniese verpleegkunde, gesondheidsassessering, behandeling en sorg, gemeenskapsverpleegkunde

Dr Belinda Scrooby

Senior Lektor: Anatomie
  +27 18 299 1833
  Belinda.Scrooby@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Anatomie, onderrig en -leer

Dr Richelle van Waltsleven

Senior Lektor
  +27 18 299 1886
  Richelle.vanWaltsleven@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus

Dr Anneke van Graan

Senior Lektor: Verpleegspesialisering
  +27 18 299 1860
  Anneke.vanGraan@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus

Dr Tinda Rabie

Senior Lektor
  +27 18 299 1719
  Tinda.Rabie@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Kliniese verpleegkunde, gesondheidsassessering, behandeling en sorg, gemeenskapsverpleegkunde

Dr Antoinette du Preez

Programbestuurder: Voorgraadse programme / Senior Lektor: Vroedvrousorg
  +27 18 299 1837
  Antoinette.duPreez@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Gehalteverbetering, vroedvrousorg

Dr Alwiena Blignaut

Lektor
  +27 18 299 1835
  Alwiena.Blignaut@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Algemene verpleegsorg

Mev Elsabe Bornman

Eenheid Oop Afstandsleer / Programbestuurder
  +27 18 299 1831
  Elsabe.Bornman@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Kliniese verpleegonderwys en primêre gesondheidsorg

Mr Francois Watson

Lektor
  +27 18 299 1874
  Francois.Watson@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus

Mev Ingrid van der Walt

Lektor
  +27 18 299 1884
  Ingrid.vanderWalt@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Vroedvrousorg, Tegnologie in Verpleegonderwys

Mev Petro Benadé

Lektor
  +27 18 299
  Petro.Benade@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus

Mev Kathleen Froneman

Lektor
  +27 18 299 1883
  23049847@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus

Me Babsy Tay

Junior Lektor
  +27 18 299 2179
  Babsy.Tau@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus

Me Jeannette Clase

Lektor
  +27 18 285 2217
  Jeannette.Clase@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus

Me Khumo Shopo

Junior Lektor
  +27 18 299 1838
  Khumo.Shopo@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus

Me Verena Neethling

Lektor
  +27 18 299 1873
  Verena.Neethling@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus

Me Nicholin Scheepers-Makjoweni

Lektor
  +27 18 299 1763
  26028573@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Algemene verpleegsorg, Intensiewe sorg, Gemeenskapsdiens verpleging, Verpleeg werkmag kwessies

Dr Annemarie van Wyk

Kliniese preseptor algemene verpleegsorg
  +27 18 299 1885
  Annemarie.vanWyk@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Kritiese verpleegsorg

Dr Petra Bester

Geaffilieerde navorser
  +27 18 299 2094
  Petra.Bester@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kantoor 257A, Potchefstroom Kampus

Me Ruth Appolus

Geaffilieerde navorser
  +27 18 285 2030
  Ruth.Appolus@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus

Dr Suegnet Scholtz

Geaffilieerde navorser
  +27 16 910 3564
  Suegnet.Scholtz@nwu.ac.za
  Vanderbijlparkkampus
Kritiese verpleegsorg

Prof Hester Klopper

Professor
  +27 18 299 1880
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Leierskap, arbeidsmagkwessies, personeel- en pasiëntuitkomste, positiewe praktykomgewings, beleid- en teoriegenerering, konstruktiewe onderrig

Prof Christa van der Walt

Buitengewone professor
  +27 18 299 ****
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus
Vroedvrousorg, ginekologiese en neonatale verpleging, hoër onderwys