Prof
Johan du Plessis
Posbeskrywing: 
Direkteur: OHHRI
Telefoon: 
+27 18 299 2434
Fisiese adres: 
Gebou F12, Kamer G18, Potchefstroom Campus
Potchefstroomkampus
Kwalifikasies: 
PhD in Beroepshigiëne
Kundigheid: 
Beroepshigiëne, Fisiologie, Toksikologie
Background: 

Prof du Plessis het ’n BSc, BSc Honneurs (Fisiologie), MSc (Fisiologie) en ’n PhD (Beroepshigiëne) grade verwerf. Hy het ‘n Y2 navorsingsgradering van die Nasionale Navorsingstigting ontvang in 2014. Hy het onderrig-leer ondervinding in fisiologie, toksikologie en beroepshigiëne. Tot op hede het hy 30 Meestersgraad- en PhD-studente begelei en meer as 30 artikels in geakkrediteerde vaktydskrifte gepubliseer. Sy navorsingsfokus en kundigheid is op blootstelling aan chemiese stressors in die werksplek. Dit sluit die assessering van die potensiële blootstellingsrisiko, assessering van die werklike vlakke van blootstelling en die beheer van blootstelling in. ’n Ander nasvorsingsbelangstelling is regulerende toksikologie, in besonder beroepsblootstellingsdrempels.