Tuis

 
 

Kalender en Gebeure

Nuus

 

Visie en Missie

Die visie van die navorsingsfokusarea, Community Psychosocial Research (COMPRES) is om wetenskaplike en bewysgebaseerde navorsing van hoë kwaliteit binne gemeenskaps psigososiale welstand in toepaslike Suid-Afrikaanse kontekste uit te voer met die doel om die ontwikkeling van patologie te voorkom en psigososiale welstand te verbeter.

Ons wil onsself ook vestig as leidende rolspelers in psigososiale navorsing wat op gemeenskappe fokus in die wyer Suidelike Afrika en om daardeur toepaslike modelle te ontwikkel en te voorsien om gemeenskaps-psigososiale teenspoed en welstand in ‘n ontwikkelende konteks te verstaan en aan te spreek.

Community Psychosocial Research (COMPRES) is ‘n navorsingsfokusarea in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe en is die navorsingstuiste vir navorsers in die Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe en die Sentrum vir Kinder-, Jeug en Familiestudies. Die deure is amptelik in Januarie 2015 geopen.

Community Psychosocial Research (COMPRES) beklemtoon ook die belangrikheid van ʼn  gemeenskap teenwoordigheid, wat dit waarvoor ons staan simboliseer en wat nie net die navorsers nie, maar ook lede van die gemeenskap − onmisbaar en wat ʼn aktiewe rol in die navorsingsprojekte speel − tuis laat voel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart en Aanwysings

 

Virtuele Toere

COMPRES