Alida Herbst

Title
Prof
Name and surname
Alida Herbst
Job title
Direkteur: Skool vir Psigososiale Gesondheid (Vol professor, NRF-gegradeerde navorser en promotor)
Telephone
+27 18 299 4079
Fax
+27 18 299 1730
E-mail
Alida.Herbst@nwu.ac.za
Physical address
Gebou E8, Kamer G19
Campus
Potchefstroom
Qualifications

BA (Maatskaplike Werk); MA (Maatskaplike Werk met spesialisering in spelterapie); PhD (Maatskaplike Werk)

Expertise
Die Psigososiale Gesondheid van individue, groepe en gemeenskappe met spesiale verwysing na aanpassing ná trauma en verlies.