Profile
Title
Prof
Name and surname
Alida Herbst
Job title
Adjunkdekaan: Onderrig en Leer
Telephone
+27 18 299 2606
E-mail
Alida.Herbst@nwu.ac.za
Physical address
Gebou G16, Kamer 108
Campus
Potchefstroom
Qualifications

BA (Maatskaplike Werk); MA (Maatskaplike Werk met spesialisering in spelterapie); PhD (Maatskaplike Werk)

Expertise
Die Psigososiale Gesondheid van individue, groepe en gemeenskappe met spesiale verwysing na aanpassing ná trauma en verlies.