Prof Anita Piennar

Studieleier: Kinderkinetika President: SAPIK
  + 27 18 2991796
   +27 (0)18 299 1825
  anita.pienaar@nwu.ac.za
  Gebou K 3
Kinderkinetics (neuro-motoriese ontwikkeling en groei van kinders); talentidentifisering en ontwikkeling.

Mev Wilamrié du Plessis

Dosent en kinderkinetikus
  +27 18 299 1797
  +27 (0)18 299 1825
  20376138@nwu.ac.za
  Gebou K3
Kinderkinetika

Prof Dané Coetzee

Medeprofessor & Kinderkinetikus President SAPIK
  +27 18 299 1792
  +27 (0)18 299 1825
  dane.coetzee@nwu.ac.za
  Gebou K3
Perseptueel motoriese leer; sportwetenskap: swem; welstand en gesondheidsbevordering van kinders; verskillende gestremdhede visie-terapie.

Mnr Barry Gerber

Dosent en kinderkinetikus Bestuurder: Kliniek vir kinderkinetika
  +27 18 299 1773
  +27 (0)18 299 1825
  pretland@nwu.ac.za
  Gebou K3
Kinderkinetikus