Kwalifikasie

Doktorsgrade (PhD)
Programkode: 8CB R07

  • Verpleegkunde (G901P)

Minimum toelatingsvereistes

  • Meestersgraad in Verpleegkunde
  • Minstens 65% vir die meestersgraad

Keuringsproses

1. Verpligte addisionele dokumente wat ingedien moet word saam met aansoekvorm
2. Opstel oor die onderwerp van die voorgestelde studie. (Studente moet inpas by die navorsingsprogram van die promotor)
3. Assessering van akademiese geletterdheid
4. Moontlike keuringspaneelonderhoud