Potchefstroom

Fisiese Adres:

Skool vir Verpleegkunde
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
Gebou F7 & F8
Potchefstroom
Suid-Afrika
2520

Algemene Navrae:

Sarah Sechele
E-Pos

Tel nommer: +27 (0)18 299 1829
Faks nomnmer: +27 (0)18 299 1827

Mafikeng

Fisiese Adres:

Skool vir Verpleegkunde
Noordwes-Universiteit
Mafikeng
Hoek van Albert Luthuli & University Drive
Mmabatho 2735
Gebou A13

Algemene Navrae:

Inquiries: Ms L Pelesa
Epos

Tel nommer: +27 (0)18 389 2187