Akademies

Prof Grieta (SM) Hanekom

Direkteur: Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe
BSc, Dipl Hosp Diet, Hons BSc, MSc, PhD
  +27 18 299 2027
  grieta.hanekom@nwu.ac.za
  F12-124, Potchefstroomkampus
Bestuur, Dieet vraelyste, yster en vitamien A tekorte, Voedseldiensbestuur, Navorsing in onderrigleer
 

Dr Leandi Lammertyn

Senior Lektor, Vakleier: Fisiologie
PhD in Fisiologie, Nagraadse onderwyssertifikaat - VOO fase
  +27 18 299 2435
  Leandi.Lammertyn@nwu.ac.za
  F12-107, Potchefstroomkampus
Hemostase, metaboliese risiko faktore en kardiovaskulêre siekte

Dr Lammertyn ondersoek algemene voorkombare metaboliese, kardiovaskulêre en leefstyl merkers, asook die voorkoms en insidensie van bloeddruk, diabetes en dislipidemie wat tot kardiovaskulêre siekte bydra. Verdere belangstellings sluit merkers van die hemostatiese sisteem in, asook hoe dit met mikrovaskulêre veranderinge, veral in die Suid-Afrikaanse populasie, verband hou.

 

Prof Anja Franken

Mede-professor, Programleier: Beroepshigiëne
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2437
  anja.franken@nwu.ac.za
  F10-G11, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne

Prof Anja Franken se navorsing fokus op die in vitro vel deurlaatbaarheid van platinum groep metale en die verskillende faktore wat moontlik die vel deurlaatbaarheid kan beïnvloed. Haar fokus het uitgebrei na die ondersoek  van die vel as ‘n grens en werksplek faktore wat die effektiwiteit van hierdie grens kan beïnvloed. Sy is geregistreer as ‘n Beroepshigiëne Tegnoloog by die Southern African Institute for Occupational Hygiene (SAIOH). Prof Franken doseer voorgraadse modules in Beroepshigiëne en sy is deel van die span wat die eerste professionele graad in Beroepshigiënein Suid Afrika (BGW in Beroepshigiëne) ontwikkel het.

 

Dr Yolandi Breet

Senior Lektor
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2436
  21195706@nwu.ac.za
  F12-115, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre fisiologie

Dr Yolandi Breet is ‘n senior lektor en navorser in die veld van kardiovaskulêre fisiologie. Haar navorsing fokus op faktore wat lei tot die ontwikkeling van kardiovaskulêre siektes, veral in die swart bevolking van Suid-Afrika. Haar spesifieke belangstellings sluit in vaskulêre struktuur en funksie, vroeë vaskulêre veroudering asook biologiese merkers betrokke by die ontwikkeling van hipertensie, veral inflammasie merkers. Yolandi is ‘n navorsingsgenoot van die International Society of Hypertension (ISH) asook ‘n lid van die South African Hypertension Society (SAHS), Physiology Society of Southern Africa (PSSA) en die Golden Key International Honour Society.

 

Prof Sanette (JS) Brits

Mede Professor
PhD in Fisiologie
  +27 18 285 2789
  10069917@nwu.ac.za
  F12-G18, Potchefstroomkampus
Die effek van stres op die kardiovaskulere en endokriene sisteme

Prof Brits het 'n passie vir kreatiewe klaskamer omgewings en gemeenskapsuitreik-projekte om onderwys en gesondheid te verbeter. Doeltreffende wetenskaplike kommunikasie deur verskillende onderrigbenaderings kan geleenthede skep vir aktiewe deelname en koöperatiewe leer in die klaskamer. Oorbrugging van pedagogiese grense van fisiologie, kinesiologie en opvoeding het haar siening oor onderrig, leer en navorsing verbreed.

 

Dr Sonette du Preez

Senior Lektor
PhD in Beroepshigiëne
  +27 18 285 2689
  dupreezsonette@nwu.ac.za
  F10-G09, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne

Mev du Preez is ‘n lektor en navorser in die veld van Beroepshigiëne. Haar navorsing fokus op die gesondheids risikos betrokke by laagvervaarding prosesse (3D druk werk) by fasiliteite regoor Suid-Afrika. Haar navorsing sal bydrae tot belangrike inligting vir die opleiding vir operateurs rakende gesondeheids kwessies. Mev du Preez doseer voorgraadse modules in Beroepshigiëne en sy is geregistreer as ‘n Beroepshigiëne Assistent by die Southern African Institute for Occupational Hygiene (SAIOH).

 

Prof Carla (CMT) Fourie

Mede-Professor
PhD, RN (Algemeen, verloskunde en psigiatrie)
  +27 18 299 2080
  carla.fourie@nwu.ac.za
  F12-106, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre struktuur en funksie en MIV as verwante siektetoestand

Prof Carla Fourie is ʼn mede-Professor in menslike Fisiologie. Sy doseer voorgraadse studente en tree op as leier vir nagraadse studente. Haar navorsing fokus op die ontwikkeling van kardiovaskuêre siektes in die Suid-Afrikaanse bevolking. Sy is veral geïnteresseerd die invloed van vewante siektetoestande soos MIV en hipertensie, merkers van inflammasie en oksidatiewe stres asook gesondheidsgedrag wat verband hou met vaskulêre struktuur en funksie.

 

Dr Lebo (LF) Gafane-Matemane

Senior Lektor
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2293
  lebo.gafane@nwu.ac.za
  F12-108, Potchefstroomkampus
Renien-Angiotensien-Aldosteroon Sisteem, Arteriële Styfheid

Dr Gafane-Matemane is aangestel as ʼn Senior Lektor. Haar navorsing fokus op die rol van die renien-angiotensien-aldosteroonsisteem (RAAS), soutinname en simpatieke aktiwiteit in die ontwikkeling van hipertensie en arteriële styfheid. Verder werk sy ook saam met ander navorsers om die gemeenskap bewus te maak van kardiovaskulêre gesondheid. Sy is ʼn lid van die International Society of Hypertension (ISH), South African Hypertension Society (SAHS), Physiology Society of Southern Africa (PSSA), die Society for Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa (SEMDSA) en die Organisation for Women in Science in the Developing World (OWSD). 

 

Mnr Adriaan Jacobs

Lektor
MSc in Biochemie
  +27 18 299 2438
  13062778@nwu.ac.za
  F12-111, Potchefstroomkampus
Metabolisme, kardiovaskulêre fisiologie

Mnr Jacobs is aangestel as lektor by die Departement van Fisiologie en het navorsingsverantwoordelikhede in die “Hypertension in Africa Research Team”. Hy beskik oor ʼn MSc in Biochemie (met spesifieke fokus op metabolisme) en het ondervinding as laboratoriumtegnikus in diagnostiese- en navorsingslaboratoriums. As deel van sy PhD in Kardiovaskulêre Fisiologie fokus sy huidige navorsing op die verwantskap tussen plasminogeen aktiveerder inhibeerder-1 en vaskulêre struktuur en -funksie.

 

Dr Shani le Roux

Senior Lektor
PhD in Fisiologie
  +27 18 285 2262
  shani.botha@nwu.ac.za
  F12-114, Potchefstroomkampus
Fisiologie: Inflammasie en kardiovaskulêre siekte

Dr Shani le Roux is ʼn senior lektor en navorser in die veld van Menslike Fisiologie. Sy onderrig en verskaf studieleiding aan voorgraadse en nagraadse studente. Haar navorsing fokus op merkers betrokke in die inflammatoriese proses en die verband daarvan met die ontwikkeling van kardiovaskulêre siekte, veral in verskillende etniese groepe.

 

Dr Stefan (SJL) Linde

Senior Lektor
PhD in Beroepshigiëne
  +27 18 285 2456
  Stefan.Linde@nwu.ac.za
  F10-G10, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne

Die hooffokus van Dr Linde se navorsing is die assessering van totale blootstelling aan gevaarlike chemiese substanse wat werkers, in verskillende industrieë, deur alle blootstellingsroetes ondervind. Hierdie industrieë sluit mynbou en verfyning van chemikalieë, soos edelmetale, en additiewe laagvervaardiging in. Sy onderrig fokus op beroepshigiëne en die metodes wat gebruik word om chemiese en fisiese stressors in die werkplek te meet, asook ander beroepshigiëne vakke soos beroepstoksikologie en biologiese monitering.

 

Dr Gontse (GG) Mokwatsi

Senior Lektor
PhD in Fisiologie, Nagraadse onderwyssertifikaat - VOO fase
  +27 18 299 2489
  22368590@nwu.ac.za
  F12-117, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre Fisiologie

Dr Mokwatsi is aangestel as 'n senior lektor aan die Departement van Fisiologie en het navorsingsverantwoordelikhede binne die Hipertensie in Afrika Navorsingspan. Haar navorsingsbelangstellings sluit in die gebruik van bloeddrukmonitering tuis, vroeë ontwikkeling van hipertensie, bloeddruk (soggens en saans) en arteriële styfheid, veral by jong Suid-Afrikaners. Sy is lid van die South African Hypertension Society (SAHS), Golden Key International Honour Society, International Society of Hypertension New Investigator Network en 'n navorsingsgenoot by die International Society of Hypertension.

 

Me Cynthia Ramotsehoa

Lektor
MSc in Beroepshigiëne
  +27 18 299 2062
  cynthia.ramotsehoa@nwu.ac.za
  F12-113, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne
My belangrikste navorsingsfokus is die beroepsblootstelling van buite werkers aan ultraviolet bestraling. Die primêre doel van die navorsing is om 'n basislyn dosis blootstelling van hierdie werkers te vestig, aangesien daar geen beroeps blootstellingslimiete in Suid-Afrika beskikbaar is nie en daar nog beperkte navorsing in hierdie verband gedoen is. Die sekondêre doel is om 'n databasis van die aantal werkers te vestig wat geneig is om blootgestel te word, asook hul kennis van die betrokke gevolge vir hul gesondheid en doeltreffendheid van die klere wat voorsien en gedra word, te evalueer. Oor die langtermyn streef ek daarna om my voetspoor te verbreed deur met ander nasionale en internasionale navorsers in hierdie veld aan projekte saam te werk.
 

Mnr Clyde (CA) Uren

Junior Lektor
BSc (Hons) in Beroepshigiëne
  +27 18 299 2433
  22327932@nwu.ac.za
  F12-110, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne

Mnr Uren se navorsing fokus op die invloed van alkoholgebaseerde hand vryf op velgrensfunksie. Hy is betrokke as ʼn junior lektor in die onderrigleer van voorgraadse studente in die veld van beroepshigiëne.

 

Me Alicia van der Merwe

Lektor
Magister in Openbare Gesondheid (MPH)
  +27 18 299 1984
  alicia.vandermerwe@nwu.ac.za
  F12-123, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne, openbare gesondheid, fisiologie

Me Alicia van der Merwe is betrokke by die onderrig-leer van voorgraadse studente in die veld van fisiologie en beroepshigiëne en oorsien nagraadse studente in die veld van beroepshigiëne.

 

Mnr Corné (CJ) van der Merwe

Lektor
MSc in Beroepshigiëne
  +27 18 299 2079
  12835439@nwu.ac.za
  F12-112, Potchefstroomkampus
Basiese fisiologie, beroepshigiëne wetgewing, asbes en polisikliese aromatiese koolwaterstof blootstelling

Mnr van der Merwe doseer ventilasie en risikobestuur binne die konteks van beroepshigiëne aan voorgraadse studente en begelei nagraadse studente wat 'n MSc in Beroepshigiëne voortset. Sy huidige navorsing fokus op Beroepshigiëne-onderwys in die Suid-Afrikaanse konteks.

 

Ondersteuning

Me Corlè Conradie

Administratiewe beampte
BA
  +27 18 299 2433
  Corle.Conradie@nwu.ac.za
  F12-122, Potchefstroomkampus
Administratiewe Beampte vir die Vakgroep Fisiologie en die Sekretaresse van die skooldirekteur

Mnr Zaakir Lambat

Senior Laboratoriumtegnikus, Gesondheid en Veiligheidsverteenwoordiger
MSc in Beroepshigiëne
  +27 18 299 2078
  24222704@nwu.ac.za
  F12-G19, Potchefstroomkampus

Mnr Joseph Novasa

Junior Laboratorium Assistent
  +27 18 299 2096
  F12-G17, Potchefstroomkampus