Streef daarna om die Leidende Navorsingseenheid vir Hipertensie in Afrika te wees

- HART -

SA Mediese Navorsingsraad: Ekstramurale Eenheid vir Hipertensie en Kardiovaskulêre Siekte

Suid Afrikaanse Navorsingsleerstoel (SARChI): Vroeë Opsporing en Voorkoming van Kardiovaskulêre Siekte in Suid-Afrika