CON-WELL

Navorsingsfokus by Verbruikerswetenskappe: CON-WELL

CON-WELL fokus op die bevordering van verbruikersbelange en welstand in Suid-Afrika. Die diversiteit van die Suid-Afrikaanse verbruikersbevolking en die funksionering van hierdie verbruikers in ’n opkomende ekonomie motiveer navorsing wat daarop gemik is om hulle welstand ten opsigte van produkte en dienste te verseker. Ons hanteer die welstand en belange van verbruikers deur hulle te bemagtig om as bewuste verbruikers ingeligte besluite in ’n unieke multikulturele omgewing te neem.  Navorsing in hierdie projek word vanuit ’n verbruikersperspektief onderneem met verbruikersgedrag as die hoeksteen van alle navorsing.

 

 

Die doelwit van CON-WELL is om verbruikers te help om op ’n doeltreffende en optimale manier besluite te neem om verantwoordelike, bewuste verbruikers te word. Verbruikersgedragnavorsing dien as manier om bogenoemde doelwit te bereik. 

 

Ons span

Prof Daleen van der Merwe – Navorser

Prof Annchen Mielmann – Navorser

Prof Hanli de Beer – Navorser

Dr Eloïse Botha – Navorser

Dr Heleen Dreyer – Navorser

Dr Minnet du Preez – Navorser 

Dr Neoline le Roux – Navorser 

Mej Cherelle Abrahams – Navorser

Mej Carike Brits - Navorser

Mev Annemie Niemann - Navorser 

Mev Louise Wyma – Navorser

 

Huidige navorsingsprojekte
CON-WELL is betrokke by gefokusde projekte wat op verskillende verbruikersverwante probleme gegrond is. Hierdie probleme is aktueel en hou verband met die Suid-Afrikaanse en internasionale konteks. ’n Navorsingsprobleem of -projek word deur ’n span kundige navorsers op verskillende gebiede aangepak. Ons belangrikste teikenpopulasie is verbruikers in Suid-Afrika uit verskillende demografiese subgroepe ten opsigte van geslag, ouderdom, opvoedingsvlak, inkomste en etnisiteit.

Die volgende titels van huidige en onlangs afgehandelde projekte gee 'n oorsig van tipiese navorsing wat binne die CON-WELL-span gedoen word, wat saamgevat is in ons drie uitkomste:

 

1. Optimalisering van beskikbare hulpbronne deur verbruikers te help om geskikte hanterings- en besluitnemingstrategieë toe te pas.

Koch, N. 2022. Decision-making styles of woman in the context of purchasing clothing. Studieleier: Dr N. le Roux, mede-studieleier: Dr M. du Preez - Meesters studie.

Beukman, S. 2021. Retail food environments, purchasing patterns, and nutritional status of consumers living in Potchefstroom, South Africa. Studieleier: L.Wyma; mede-studieleiers: Dr P.H. Myburg; Prof S.M. Ellis - Meesters studie.

Brits, C.C. 2020. E-tailing: Consumers’ perceived risks and coping strategies – a study performed in Potchefstroom, North West Province. Studieleier: Dr. N. le Roux, mede-studieleiers: Dr. H. van Staden; H. Dreyer - Meesters studie.

Nel, M. 2020.  The role of knowledge on the effect of external influences on the food information search of working female consumers. Studieleier: Prof. D. van der Merwe, mede-studieleier: Dr. H. de Beer - Meesters studie.

Sousa, N. V. 2020. Challenges and coping strategies of employed female consumers during household purchases decisions. Studieleier: Dr. M. du Preez, mede-studieleier: Dr. N. le Roux - Meesters studie.

Le Roux, N. 2018. Profiling consumers within a corporate South African context according to their decision-making, physical and psycho-social well-being. Promotor: Prof M van der Merwe, mede-promotors: Prof MP Wissing; Prof C Wilders. – PhD studie.

Harmse, J. 2018. Exploring the challenges income-earning households experience regarding household food security in the Vaalharts Irrigation Scheme. Studieleier: Dr. H. de Beer, mede-studieleier: Dr. A. Mielmann - Meesters studie.

Marx, I. 2018. Consumers’ subjective and objective knowledge of genetically modified food in a South African context. Studieleier: L. Wyma, mede-studieleiers: E. Botha, Prof. C.D. Viljoen - Meesters studie.

2. Die skep van moontlikhede vir verbruikers om in hulle gedrag bewuste verbruikers te word (byvoorbeeld met gebruik, aankope, besluitneming).

Botha, E. 2023. A consumer infant vaccination decision model in South Africa. Promotor: Prof. D. van der Merwe; mede-promotors: Prof. R.J. Burnett en Prof. P. Bester.  - PhD studie.

Dreyer, H. 2023. Towards an understanding of shades of green consumer behaviour in South Africa: A social-cognitive approach. Promotor: Prof. M. van der Merwe; mede-promotor: Dr N.C. Sonnenberg. - PhD studie.

Abrahams, C. 2021. Health-consciousness of working female consumers in relation to their perceived healthiness and selection of packaged foods. Studieleier: Prof. D. van der Merwe; mede-studieleier: Dr. M. Wicks - Meesters studie.

Du Preez, Y. 2021. The motivation for healthy lifestyle habits, amongst South African urban corporate consumers. Studieleier: Prof. D. van der Merwe; mede-studieleier: Prof. A. Mielmann - Meesters studie.

Van Zyl, T. 2021. Development of emotion lexicons for consumers’ taster status to describe sugar-free chocolate. Studieleier: Prof. A. Mielmann; mede-studieleier: Dr. N. le Roux - Meesters studie.

Taljaard, I. 2020. Exploring the relationship between selected internal consumer behaviour variables and the emotional response to the sensory properties of chocolate. Promotor: Prof. A. Mielmann, mede-promotor: Dr. N. le Roux – PhD studie.

Coetzee, N. 2019. Employing developed sewing training material in an intervention for low-literate participants of rural income generating projects. Promotor: Dr H van Staden, mede-promotors: Prof W Oldewage-Theron; Dr C Niesing - PhD studie.

Van Zyl, SD. 2018. Consumers’ food label behaviour: A preventive and interventive educational model for informed decision making. Promotor: Prof M van der Merwe, mede-promotor: Prof SM Hanekom – PhD studie.

Van den Berg, MS. 2018. Consumers’ knowledge and utilisation practices regarding plastic food and beverage packaging and containers. Studieleier: Prof. M. van der Merwe, mede-studieleier: L. Wyma - Meesters studie.

Botha, J. 2017. Understanding the motives of consumers employed at a nutrition company for choosing sugared dairy products. Studieleier: Dr. A. Mielmann, mede-studieleier: H. Dreyer - Meesters studie.

3. Die nastreef van volhoubaarheid om verbruikers se belange en welstand deur verbruikersopvoeding en pogings tot beleidsverandering te bevorder.

Peters, C. 2023. Linking the lack of tactile sensory cues to consumers’ emotions in e-commerce clothing purchases: A cross-cultural study. Studieleier: Prof. A. Mielmann, mede-studieleiers: Dr M. du Preez en Mej. Carike Brits. - Meesters studie.

Coetzee, N. 2019. Employing developed sewing training material in an intervention for low-literate participants of rural income generating projects. Promotor: Dr H van Staden, mede-promotors: Prof W Oldewage-Theron; Dr C Niesing - PhD studie.

Van Zyl, SD. 2018. Consumers’ food label behaviour: A preventive and interventive educational model for informed decision making. Promotor: Prof M van der Merwe, mede-promotor: Prof SM Hanekom – PhD studie.


 

Studeer by ons
Studente wat ingeskryf is vir 'n Magister in Verbruikerswetenskappe of PhD in Verbruikerswetenskappe, word tans in CON-WELL geakkommodeer. Vir meer inligting, kontak Prof Daleen van der Merwe