Besoek Ons

Voorgraads (BSc Dieetkunde/Voeding of Honneurs in Voeding)


Me Jenny Taljaard
+27(0)18 299 2466
+27(0)18 299 2464

Nagraads (MSc Dieetkunde/Voeding of PhD Dieetkunde/Voeding)


Prof Salomé Kruger
+27(0)18 299 2482
+27(0)18 299 2464