Akademie

Prof Carina (CMC) Mels

Professor, Direkteur
PhD in Biochemie
  +27 18 299 1983
  carina.mels@nwu.ac.za
  F12-104, Potchefstroomkampus
Oksidatiewe stres, Metabolomika, Proteomika

Carina Mels is 'n voltydse navorsingsprofessor en direkteur van die Hipertensie in Afrika Navorsingspan (HART) aan die Noordwes-Universiteit (NWU). Sy het haar PhD in Biochemie in 2011 behaal en beskik oor 'n Y-gradering van die Nasionale Navorsingsraad. Sy het verskeie beoordeelde artikels gepubliseer en as studieleier vir verskillende meesters- en PhD-studente opgetree. Sy is die SA Hoof Navorser van die African PRospective study on the Early Detection and Identification of Cardiovascular disease and HyperTension (African-PREDICT). Sy dien op die Raad van Direkteure en die Next Generation Committee van die Suid-Afrikaanse Hipertensieraad (SAHS). As professionele lid van die Internasionale Raad van Hipertensie (ISH) is sy ook betrokke by die African Regional Advisory Group met die doel om die las van hipertensie op die vasteland van Afrika te verlig. Haar navorsingsfokus is op die betrokkenheid van oksidatiewe stres by die ontwikkeling van kardiovaskulêre siektes en het onlangs ook proteomika en metabolomika begin gebruik om vroeë veranderinge te ondersoek wat verband hou met die ontwikkeling van toekomstige kardiovaskulêre siektes.

Prof Hugo (HW) Huisman

Professor
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2439
  +27 18 285 2432
  Hugo.Huisman@nwu.ac.za
  F12-206, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre Fisiologie, Vaskulêre struktuur en Funksie

Die fokus van Prof Huisman se navorsing is op die gebied van kardiovaskulêre Fisiologie, veral met betrekking tot faktore wat veranderinge in vaskulêre funksie en struktuur laat plaasvind met die ontwikkeling van hoë bloeddruk. Hoewel die navorsing hoofsaaklik gedoen is in lae sosio-ekonomiese gemeenskappe van Suid-Afrika dra hierdie werk ook by tot die bestaande kennis met betrekking tot vaskulêre disfunksie, arteriële styfheid en vroeë vaskulêre veroudering. Dit impliseer ook die invloed van vaskulêre peptiede, hormone, ensieme, oksidatiewe stres, inflammasie en ander merkers wat geassosieer word met kardiovaskulêre siekte onder verskillende omstandighede soos vetsug, verstedeliking en veroudering.

Prof Sanette (JS) Brits

Mede Professor
PhD in Fisiologie
  +27 18 285 2789
  10069917@nwu.ac.za
  F12-G18, Potchefstroomkampus
Die effek van stres op die kardiovaskulere en endokriene sisteme

Prof Brits het 'n passie vir kreatiewe klaskamer omgewings en gemeenskapsuitreik-projekte om onderwys en gesondheid te verbeter. Doeltreffende wetenskaplike kommunikasie deur verskillende onderrigbenaderings kan geleenthede skep vir aktiewe deelname en koöperatiewe leer in die klaskamer. Oorbrugging van pedagogiese grense van fisiologie, kinesiologie en opvoeding het haar siening oor onderrig, leer en navorsing verbreed.

Dr Shani le Roux

Senior Lektor
PhD in Fisiologie
  +27 18 285 2262
  shani.botha@nwu.ac.za
  F12-114, Potchefstroomkampus
Fisiologie: Inflammasie en kardiovaskulêre siekte

Dr Shani le Roux is ʼn senior lektor en navorser in die veld van Menslike Fisiologie. Sy onderrig en verskaf studieleiding aan voorgraadse en nagraadse studente. Haar navorsing fokus op merkers betrokke in die inflammatoriese proses en die verband daarvan met die ontwikkeling van kardiovaskulêre siekte, veral in verskillende etniese groepe.

Dr Adriaan Jacobs

Lektor
MSc in Biochemie, PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2438
  13062778@nwu.ac.za
  F12-111, Potchefstroomkampus
Metabolisme, kardiovaskulêre fisiologie

Mnr Jacobs is aangestel as lektor by die Departement van Fisiologie en het navorsingsverantwoordelikhede in die “Hypertension in Africa Research Team”. Hy beskik oor ʼn MSc in Biochemie (met spesifieke fokus op metabolisme) en het ondervinding as laboratoriumtegnikus in diagnostiese- en navorsingslaboratoriums. As deel van sy PhD in Kardiovaskulêre Fisiologie fokus sy huidige navorsing op die verwantskap tussen plasminogeen aktiveerder inhibeerder-1 en vaskulêre struktuur en -funksie.

Prof Ruan Kruger

Professor
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2904
  +27 18 285 2432
  Ruan.Kruger@g.nwu.ac.za
  F11-101, Potchefstroomkampus
Pediatriese hipertensie en vroeë kardiovaskulêre siekte ontwikkeling

Prof Kruger is aangestel as mede-Professor met onderrig-leer verantwoordelikhede asook 'n navorsingsfokus op kardiovaskulêre siekte ontwikkeling in kinders en jong volwassenes. Sy spesifieke belangstellinge sluit arteriële styfheid, hartstruktuur en funksie, asook biomerkers verwant aan hipertensie in. Prof Kruger is 'n Y-geevalueerde navorser en is die huidige Voorsitter van die New Investigators Committee van die Internasionale Vereeniging van Hipertensie (ISH) asook die Voorsitter van die Suid-Afrikaanse Hipertensie Vereeniging (SAHS) se Next Generation Network. Hy dien ook op die Raad die Suid-Afrikaanse Hipertensie Vereeniging and die Raad van die Suid-Afrikaanse Vereeniging van Gesondheidsopvoedkundiges.

Dr Yolandi Breet

Senior Lektor
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2436
  21195706@nwu.ac.za
  F12-115, Potchefstroomkampus
Arteriële styfheid en vroeë vaskulêre veroudering

Dr Yolandi Breet is ‘n senior lektor en navorser in die veld van kardiovaskulêre fisiologie. Haar navorsing fokus op faktore wat lei tot die ontwikkeling van kardiovaskulêre siektes, veral in die swart bevolking van Suid-Afrika. Haar spesifieke belangstellings sluit in vaskulêre struktuur en funksie, vroeë vaskulêre veroudering asook biologiese merkers betrokke by die ontwikkeling van hipertensie, veral inflammasie merkers. Yolandi is ‘n navorsingsgenoot van die International Society of Hypertension (ISH) asook ‘n lid van die South African Hypertension Society (SAHS), Association for Research into Arterial Structure and Physiology, die Sub-Saharan Africa Interprofessional Education Network (AfrIPEN) en die Golden Key International Honour Society.

Dr Leandi Lammertyn

Senior Lektor, Vakleier: Fisiologie
PhD in Fisiologie, Nagraadse onderwyssertifikaat - VOO fase
  +27 18 299 2435
  Leandi.Lammertyn@nwu.ac.za
  F12-107, Potchefstroomkampus
Hemostase, metaboliese risiko faktore en kardiovaskulêre siekte

Dr Lammertyn is die vakhoof van die Fisiologie department by die Noordwes Universiteit, waar sy nie net verantwoordelik is vir algemene bestuurtake nie maar ook vir die ontwikkeling van nuwe akademiese programme in die fisiologiese veld. Addisioneel vorm sy ook deel van die Hipertesie in Afrika Navorsingspan waar sy kardiovaskulêre navorsing doen. Sy is die hoofnavorser van die Sympathetic activity and Ambulatory Blood Pressure in Africa studie. Haar eie navorsing ondersoek metaboliese, kardiovaskulêre en leefstyl merkers en hoe dit verband hou met mikrovaskulêre veranderinge, veral in die Suid-Afrikaanse populasie.

Dr Lebo (LF) Gafane-Matemane

Senior Lektor
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2293
  lebo.gafane@nwu.ac.za
  F12-108, Potchefstroomkampus
Renien-angiotensien-aldosteroonstelsel; Nierfisiologie

Dr Gafane-Matemane is aangestel as Senior Lektor in Fisiologie. Haar navorsing fokus op die renien-angiotensien-aldosteroonstelsel (RAAS) en hipertensie in populasies van Afrika-afkoms. Sy werk ook saam met ander navorsers om bewusmaking in die gemeenskappe oor hipertensie te skep. Sy is 'n lid van die International Society of Hypertension (ISH), waar sy betrokke is by die May Measurement Month-inisiatief, 'n jaarlikse wêreldwye siftingsveldtog, en dien as lid van die Mentorskap en Opleidingskomitee. Dr Gafane-Matemane is ook 'n lid van die Suid-Afrikaanse Hipertensievereniging (SAHS) en die Organisasie vir Vroue in Wetenskap in die Ontwikkelende Wêreld (OWSD).

Dr Esmé Jansen van Vuren

Senior Lektor
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2439
  esme.jansenvanvuren@nwu.ac.za
  F12-117, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre en Neuropsigofisiologie

Dr Jansen van Vuren is 'n senior lektor en navorser op die gebied van Fisiologie. Haar navorsingsbelangstelling sluit in die invloed van kardiovaskulêre en psigiatriese siektes as ko-morbiditeite in Afrikapopulasies, met 'n spesifieke fokus op metaboliese en inflammatoriese merkers.

Prof Wayne Smith

Mede-Professor
PhD
  +27 18 299 2053
  wayne.smith@nwu.ac.za
  F12-203,Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre Fisiologie

Prof Smith obtained his PhD in 2012 from Stellenbosch University. He has a background in experimental cardiovascular physiology, investigating cardiac function and susceptibility to ischaemia and reperfusion injury in a rodent model of obesity. After making the move to HART in 2010, he has become involved in HARTs clinical epidemiological studies. His current research interest remains in the cardiovascular field, and involve vascular function. Particular topics include 1) retinal vessel dynamics as an indicator of microvascular changes and function, and how it relates to cardiovascular risk, and 2) metabolic contributions to vascular changes associated with hypertension.

Prof Carla (CMT) Fourie

Professor
PhD, RN (Algemeen, verloskunde en psigiatrie)
  +27 18 299 2080
  carla.fourie@nwu.ac.za
  F12-106, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre struktuur en funksie en MIV as verwante siektetoestand

Carla Fourie is ʼn Professor in menslike Fisiologie. Sy doseer voorgraadse studente en tree op as leier vir nagraadse studente. Haar navorsing fokus op die ontwikkeling van kardiovaskuêre siektes in die Suid-Afrikaanse bevolking. Sy is veral geïnteresseerd die invloed van vewante siektetoestande soos MIV en hipertensie, merkers van inflammasie en oksidatiewe stres asook gesondheidsgedrag wat verband hou met vaskulêre struktuur en funksie.

Dr Gontse (GG) Mokwatsi

Senior Lektor
PhD in Fisiologie, Nagraadse onderwyssertifikaat - VOO fase
  +27 18 299 2489
  Gontse.Mokwatsi@nwu.ac.za
  F12-104, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre Fisiologie

Dr Mokwatsi is aangestel as 'n senior lektor aan die Departement van Fisiologie en het navorsingsverantwoordelikhede binne die Hipertensie in Afrika Navorsingspan. Haar navorsingsbelangstellings sluit in die gebruik van bloeddrukmonitering tuis, vroeë ontwikkeling van hipertensie, bloeddruk (soggens en saans) en arteriële styfheid, veral by jong Suid-Afrikaners. Sy is lid van die South African Hypertension Society (SAHS), Golden Key International Honour Society, Organization for Women in Science in the Developing World (OWSD), International Society of Hypertension New Investigator Network en 'n navorsingsgenoot by die International Society of Hypertension.

Prof Johannes (JM) van Rooyen

Emeritus Professor
DSc in Fisiologie
  +27 18 285 2455
  +27 18 299 1053
  johannes.vanrooyen@nwu.ac.za
  F11-G03, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre funksie, renin-angiotensien-aldosteroon sisteem, en vaskulêre styfheid

Prof van Rooyen is ‘n lid van die Professionele Gesondheidsraad van Suid Afrika as ‘n Mediese Biologiese Wetenskaplike. Hy is ‘n NRF geëvalueerde wetenskaplike (C3) sedert 2004 en was ook die vakvoorsitter van Fisiologie in die Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe vanaf 2005-2017. Hy het deelgeneem aan verskeie projekte soos die “PURE (Prospective Urban-Rural Epidemiology) study; SABPA (Sympathetic Activity and Ambulatory Blood Pressure in Africans)” studie en, huidiglik, aan die “African-PREDICT” studie van die Hipertensie in Afrika Navorsingsspan (HART) van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid Afrika. Hy doseer Kardiovaskulêre Fisiologie vir voorgraadse- en nagraadse studente.

Prof Leoné Malan

Emeritus Professor
BArt et Scien Nursing; HED; PhD in Fisiologie
  +27 18 290 6121
  leone.malan@nwu.ac.za
Neurogeniese hipertensie, endoteelfunksie

Ervare besoekende professor met 'n gedemonstreerde geskiedenis van werk in die hoëronderwysbedryf. Vaardig in epidemiologie, onderrig, kliniese navorsing, Microsoft Excel en wetenskap. Sterk professionele dosent aan die Noordwes-Universiteit met 'n MSc en PhD wat gefokus is op stres-geïnduseerde beroerte risiko.

Ondersteuning

Me Frieda Fiellis

Administratiewe beampte
  +27 18 299 2780
  frieda.fiellis@nwu.ac.za
  F12-204, Potchefstroomkampus

Administratiewe Beampte en Sekretaresse van die navorsingsdirekteur.

Sr Adéle Burger

Bestuurder: Hipertensie Navorsings- en Opleidingskliniek
MCur, BTech Beroepsgesondheid en Primêre Gesondheidsorg
  +27 18 299 2076
  adele.burger@nwu.ac.za
  F11-106, Potchefstroomkampus
Gedrags- en Lewenstyl verandering op KVS voorkoming

Sr. Burger is deel van die span betrokke by die uitvoer van verskillende projekte binne die Hipertensie Navorsing-en Opleidingskliniek op kampus. Haar verantwoordelikhede sluit bestuur, koördinasie en opleiding van nagraadse studente in, sowel as die uitvoer van verskeie metings wat insluit bloedversameling, EKG en 24-uur bloeddruk monitering. Haar eie navorsingsbelangstellings is gedrags- en lewenstyl verandering op kardiovaskulêre siekte voorkoming.

Dr Lisa (AS) Uys

Vakkundige
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2004
  lisa.uys@nwu.ac.za
  F11-107, Potchefstroomkampus
Outonome beheer van die kardiovaskulêre stelsel

Dr Uys is deel van die span betrokke by die uitvoer van verskillende projekte binne die Hipertensie Navorsing-en Opleidingskliniek kliniek op kampus. Haar verantwoordelikhede sluit koördinasie en opleiding van nagraadse studente in, sowel as die uitvoer van verskeie metings wat insluit die EKG, 24-uur bloeddruk monitering en dinamiese retinale vaat analise. Haar eie navorsingsbelangstellings is die betrokkenheid van verskeie komponente van die outonome senuweesisteem by die regulering van die kardiovaskulêre sisteem, veral tydens stresvolle situasies.

Me Anna (MA) Seboko

Junior Laboratoriumhulp
  +27 18 285 2261
  25187333@nwu.ac.za
  F15 / F11, 106 Potchefstroom Kampus