Akademie

Prof Hugo (HW) Huisman

Professor, Direkteur van HART
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2439
  +27 18 285 2432
  Hugo.Huisman@nwu.ac.za
  F12-206, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre Fisiologie, Vaskulêre struktuur en Funksie

Die fokus van Prof Huisman se navorsing is op die gebied van kardiovaskulêre Fisiologie, veral met betrekking tot faktore wat veranderinge in vaskulêre funksie en struktuur laat plaasvind met die ontwikkeling van hoë bloeddruk. Hoewel die navorsing hoofsaaklik gedoen is in lae sosio-ekonomiese gemeenskappe van Suid-Afrika dra hierdie werk ook by tot die bestaande kennis met betrekking tot vaskulêre disfunksie, arteriële styfheid en vroeë vaskulêre veroudering. Dit impliseer ook die invloed van vaskulêre peptiede, hormone, ensieme, oksidatiewe stres, inflammasie en ander merkers wat geassosieer word met kardiovaskulêre siekte onder verskillende omstandighede soos vetsug, verstedeliking en veroudering.

Prof Carina (CMC) Mels

Professor
PhD in Biochemie
  +27 18 299 1983
  carina.mels@nwu.ac.za
  F12-104, Potchefstroomkampus
Oksidatiewe stres, Metabolomika, Proteomika

Prof Mels is 'n Professor in Fisiologie en Bestuurder van die Navorsings Laboratorium in die Hipertensie in Afrika Navorsingspan (HART). Sy het haar PhD in Biochemie in 2011 by die NWU verwerf en het 'n Y2 gradering van die Nasionale Navorsingstigting. Sy het talle artikels in internasionale eweknie geëvalueerde vaktydskrifte gepubliseer oor verskeie aspekte wat met hipertensie verband hou. Haar spesifieke navorsings fokus is op die betrokkenheid van oksidatiewe stres in die ontwikkeling van kardiovaskulêre siekte. Sy het ook onlangs begin om 'omika', veral Metabolomika en Proteomika, te inkorporeer om moontlike meganismes wat met die ontwikkeling van kardiovaskulêre siekte assosieer, te ondersoek.

Prof Ruan Kruger

Mede-Professor
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2904
  +27 18 285 2432
  Ruan.Kruger@g.nwu.ac.za
  F11-101, Potchefstroomkampus
Pediatriese hipertensie en vroeë kardiovaskulêre siekte ontwikkeling

Prof Kruger is aangestel as mede-Professor met onderrig-leer verantwoordelikhede asook 'n navorsingsfokus op kardiovaskulêre siekte ontwikkeling in kinders en jong volwassenes. Sy spesifieke belangstellinge sluit arteriële styfheid, hartstruktuur en funksie, asook biomerkers verwant aan hipertensie in. Prof Kruger is 'n Y-geevalueerde navorser en is die huidige Voorsitter van die New Investigators Committee van die Internasionale Vereeniging van Hipertensie (ISH) asook die Voorsitter van die Suid-Afrikaanse Hipertensie Vereeniging (SAHS) se Next Generation Network. Hy dien ook op die Raad die Suid-Afrikaanse Hipertensie Vereeniging and die Raad van die Suid-Afrikaanse Vereeniging van Gesondheidsopvoedkundiges.

Prof Carla (CMT) Fourie

Mede-Professor
PhD, RN (Algemeen, verloskunde en psigiatrie)
  +27 18 299 2080
  carla.fourie@nwu.ac.za
  F12-106, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre struktuur en funksie en MIV as verwante siektetoestand

Prof Carla Fourie is ʼn mede-Professor in menslike Fisiologie. Sy doseer voorgraadse studente en tree op as leier vir nagraadse studente. Haar navorsing fokus op die ontwikkeling van kardiovaskuêre siektes in die Suid-Afrikaanse bevolking. Sy is veral geïnteresseerd die invloed van vewante siektetoestande soos MIV en hipertensie, merkers van inflammasie en oksidatiewe stres asook gesondheidsgedrag wat verband hou met vaskulêre struktuur en funksie.

Prof Wayne Smith

Mede-Professor
PhD
  +27 18 299 2053
  wayne.smith@nwu.ac.za
  F12-203,Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre Fisiologie

Prof Smith obtained his PhD in 2012 from Stellenbosch University. He has a background in experimental cardiovascular physiology, investigating cardiac function and susceptibility to ischaemia and reperfusion injury in a rodent model of obesity. After making the move to HART in 2010, he has become involved in HARTs clinical epidemiological studies. His current research interest remains in the cardiovascular field, and involve vascular function. Particular topics include 1) retinal vessel dynamics as an indicator of microvascular changes and function, and how it relates to cardiovascular risk, and 2) metabolic contributions to vascular changes associated with hypertension.

Dr Shani le Roux

Senior Lektor
PhD in Fisiologie
  +27 18 285 2262
  shani.botha@nwu.ac.za
  F12-114, Potchefstroomkampus
Fisiologie: Inflammasie en kardiovaskulêre siekte

Dr Shani le Roux is ʼn senior lektor en navorser in die veld van Menslike Fisiologie. Sy onderrig en verskaf studieleiding aan voorgraadse en nagraadse studente. Haar navorsing fokus op merkers betrokke in die inflammatoriese proses en die verband daarvan met die ontwikkeling van kardiovaskulêre siekte, veral in verskillende etniese groepe.

Dr Lebo (LF) Gafane-Matemane

Senior Lektor
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2293
  lebo.gafane@nwu.ac.za
  F12-108, Potchefstroomkampus
Renien-Angiotensien-Aldosteroon Sisteem, Arteriële Styfheid

Dr Gafane-Matemane is aangestel as ʼn Senior Lektor. Haar navorsing fokus op die rol van die renien-angiotensien-aldosteroonsisteem (RAAS), soutinname en simpatieke aktiwiteit in die ontwikkeling van hipertensie en arteriële styfheid. Verder werk sy ook saam met ander navorsers om die gemeenskap bewus te maak van kardiovaskulêre gesondheid. Sy is ʼn lid van die International Society of Hypertension (ISH), South African Hypertension Society (SAHS), Physiology Society of Southern Africa (PSSA), die Society for Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa (SEMDSA) en die Organisation for Women in Science in the Developing World (OWSD). 

Dr Leandi Lammertyn

Senior Lektor, Vakleier: Fisiologie
PhD in Fisiologie, Nagraadse onderwyssertifikaat - VOO fase
  +27 18 299 2435
  Leandi.Lammertyn@nwu.ac.za
  F12-107, Potchefstroomkampus
Hemostase, metaboliese risiko faktore en kardiovaskulêre siekte

Dr Lammertyn ondersoek algemene voorkombare metaboliese, kardiovaskulêre en leefstyl merkers, asook die voorkoms en insidensie van bloeddruk, diabetes en dislipidemie wat tot kardiovaskulêre siekte bydra. Verdere belangstellings sluit merkers van die hemostatiese sisteem in, asook hoe dit met mikrovaskulêre veranderinge, veral in die Suid-Afrikaanse populasie, verband hou.

Prof Sanette (JS) Brits

Mede Professor
PhD in Fisiologie
  +27 18 285 2789
  10069917@nwu.ac.za
  F12-G18, Potchefstroomkampus
Die effek van stres op die kardiovaskulere en endokriene sisteme

Prof Brits het 'n passie vir kreatiewe klaskamer omgewings en gemeenskapsuitreik-projekte om onderwys en gesondheid te verbeter. Doeltreffende wetenskaplike kommunikasie deur verskillende onderrigbenaderings kan geleenthede skep vir aktiewe deelname en koöperatiewe leer in die klaskamer. Oorbrugging van pedagogiese grense van fisiologie, kinesiologie en opvoeding het haar siening oor onderrig, leer en navorsing verbreed.

Dr Yolandi Breet

Senior Lektor
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2436
  21195706@nwu.ac.za
  F12-115, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre fisiologie

Dr Yolandi Breet is ‘n senior lektor en navorser in die veld van kardiovaskulêre fisiologie. Haar navorsing fokus op faktore wat lei tot die ontwikkeling van kardiovaskulêre siektes, veral in die swart bevolking van Suid-Afrika. Haar spesifieke belangstellings sluit in vaskulêre struktuur en funksie, vroeë vaskulêre veroudering asook biologiese merkers betrokke by die ontwikkeling van hipertensie, veral inflammasie merkers. Yolandi is ‘n navorsingsgenoot van die International Society of Hypertension (ISH) asook ‘n lid van die South African Hypertension Society (SAHS), Physiology Society of Southern Africa (PSSA) en die Golden Key International Honour Society.

Dr Gontse (GG) Mokwatsi

Senior Lektor
PhD in Fisiologie, Nagraadse onderwyssertifikaat - VOO fase
  +27 18 299 2489
  22368590@nwu.ac.za
  F12-117, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre Fisiologie

Dr Mokwatsi is aangestel as 'n senior lektor aan die Departement van Fisiologie en het navorsingsverantwoordelikhede binne die Hipertensie in Afrika Navorsingspan. Haar navorsingsbelangstellings sluit in die gebruik van bloeddrukmonitering tuis, vroeë ontwikkeling van hipertensie, bloeddruk (soggens en saans) en arteriële styfheid, veral by jong Suid-Afrikaners. Sy is lid van die South African Hypertension Society (SAHS), Golden Key International Honour Society, International Society of Hypertension New Investigator Network en 'n navorsingsgenoot by die International Society of Hypertension.

Mnr Adriaan Jacobs

Lektor
MSc in Biochemie
  +27 18 299 2438
  13062778@nwu.ac.za
  F12-111, Potchefstroomkampus
Metabolisme, kardiovaskulêre fisiologie

Mnr Jacobs is aangestel as lektor by die Departement van Fisiologie en het navorsingsverantwoordelikhede in die “Hypertension in Africa Research Team”. Hy beskik oor ʼn MSc in Biochemie (met spesifieke fokus op metabolisme) en het ondervinding as laboratoriumtegnikus in diagnostiese- en navorsingslaboratoriums. As deel van sy PhD in Kardiovaskulêre Fisiologie fokus sy huidige navorsing op die verwantskap tussen plasminogeen aktiveerder inhibeerder-1 en vaskulêre struktuur en -funksie.

Prof Johannes (JM) van Rooyen

Emeritus Professor
DSc in Fisiologie
  +27 18 285 2455
  +27 18 299 1053
  johannes.vanrooyen@nwu.ac.za
  F11-G03, Potchefstroomkampus
Kardiovaskulêre funksie, renin-angiotensien-aldosteroon sisteem, en vaskulêre styfheid

Prof van Rooyen is ‘n lid van die Professionele Gesondheidsraad van Suid Afrika as ‘n Mediese Biologiese Wetenskaplike. Hy is ‘n NRF geëvalueerde wetenskaplike (C3) sedert 2004 en was ook die vakvoorsitter van Fisiologie in die Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe vanaf 2005-2017. Hy het deelgeneem aan verskeie projekte soos die “PURE (Prospective Urban-Rural Epidemiology) study; SABPA (Sympathetic Activity and Ambulatory Blood Pressure in Africans)” studie en, huidiglik, aan die “African-PREDICT” studie van die Hipertensie in Afrika Navorsingsspan (HART) van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid Afrika. Hy doseer Kardiovaskulêre Fisiologie vir voorgraadse- en nagraadse studente.

Ondersteuning

Me Frieda Fiellis

Administratiewe beampte
  +27 18 299 2780
  frieda.fiellis@nwu.ac.za
  F12-204, Potchefstroomkampus

Administratiewe Beampte en Sekretaresse van die navorsingsdirekteur.

Sr Adéle Burger

Bestuurder: Hipertensie Navorsings- en Opleidingskliniek
MCur, BTech Beroepsgesondheid en Primêre Gesondheidsorg
  +27 18 299 2076
  adele.burger@nwu.ac.za
  F11-106, Potchefstroomkampus
Gedrags- en Lewenstyl verandering op KVS voorkoming

Sr. Burger is deel van die span betrokke by die uitvoer van verskillende projekte binne die Hipertensie Navorsing-en Opleidingskliniek op kampus. Haar verantwoordelikhede sluit bestuur, koördinasie en opleiding van nagraadse studente in, sowel as die uitvoer van verskeie metings wat insluit bloedversameling, EKG en 24-uur bloeddruk monitering. Haar eie navorsingsbelangstellings is gedrags- en lewenstyl verandering op kardiovaskulêre siekte voorkoming.

Dr Lisa (AS) Uys

Vakkundige
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2004
  lisa.uys@nwu.ac.za
  F11-107, Potchefstroomkampus
Outonome beheer van die kardiovaskulêre stelsel

Dr Uys is deel van die span betrokke by die uitvoer van verskillende projekte binne die Hipertensie Navorsing-en Opleidingskliniek kliniek op kampus. Haar verantwoordelikhede sluit koördinasie en opleiding van nagraadse studente in, sowel as die uitvoer van verskeie metings wat insluit die EKG, 24-uur bloeddruk monitering en dinamiese retinale vaat analise. Haar eie navorsingsbelangstellings is die betrokkenheid van verskeie komponente van die outonome senuweesisteem by die regulering van die kardiovaskulêre sisteem, veral tydens stresvolle situasies.

Me Anna (MA) Seboko

Junior Laboratoriumhulp
  +27 18 285 2261
  25187333@nwu.ac.za
  F15 / F11, 106 Potchefstroom Kampus