Administratiewe beamptes

Me Corlè Conradie

Administratiewe beampte
BA
  +27 18 299 2433
  Corle.Conradie@nwu.ac.za
  F12-122, Potchefstroomkampus
Administratiewe Beampte vir die Vakgroep Fisiologie en die Sekretaresse van die skooldirekteur

Mnr Zaakir Lambat

Senior Laboratoriumtegnikus, Gesondheid en Veiligheidsverteenwoordiger
MSc in Beroepshigiëne
  +27 18 299 2078
  24222704@nwu.ac.za
  F12-G19, Potchefstroomkampus