Administratiewe beamptes

Me Corlè Conradie

Administratiewe beampte
BA
  +27 18 299 2433
  Corle.Conradie@nwu.ac.za
  F12-122, Potchefstroomkampus
Administratiewe Beampte vir die Vakgroep Fisiologie en die Sekretaresse van die skooldirekteur

Mnr Joseph Novasa

Junior Laboratorium Assistent
  +27 18 299 2096
  F12-G17, Potchefstroomkampus

Voor- en nagraadse program navrae

Prof Fritz (FC) Eloff

Mede-professor, Programleier Beroepshigiëne
DSc, Geregistreerde Beroepshigiënis SAIOH
  +27 18 299 2442
  fritz.eloff@nwu.ac.za
  F12-116, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne