Academic

Prof Grieta (SM) Hanekom

Direkteur: Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe
BSc, Dipl Hosp Diet, Hons BSc, MSc, PhD
  +27 18 299 2027
  grieta.hanekom@nwu.ac.za
  F12-124, Potchefstroomkampus
Bestuur, Dieet vraelyste, yster en vitamien A tekorte, Voedseldiensbestuur, Navorsing in onderrigleer

Prof Johan du Plessis

Direkteur: OHHRI
PhD in Beroepshigiëne
  +27 18 299 2434
  johan.duplessis@nwu.ac.za
  Gebou F12, Kamer G18, Potchefstroom Campus
Beroepshigiëne, Fisiologie, Toksikologie

Prof du Plessis het ’n BSc, BSc Honneurs (Fisiologie), MSc (Fisiologie) en ’n PhD (Beroepshigiëne) grade verwerf. Hy het ‘n Y2 navorsingsgradering van die Nasionale Navorsingstigting ontvang in 2014. Hy het onderrig-leer ondervinding in fisiologie, toksikologie en beroepshigiëne. Tot op hede het hy 30 Meestersgraad- en PhD-studente begelei en meer as 30 artikels in geakkrediteerde vaktydskrifte gepubliseer. Sy navorsingsfokus en kundigheid is op blootstelling aan chemiese stressors in die werksplek. Dit sluit die assessering van die potensiële blootstellingsrisiko, assessering van die werklike vlakke van blootstelling en die beheer van blootstelling in. ’n Ander nasvorsingsbelangstelling is regulerende toksikologie, in besonder beroepsblootstellingsdrempels. 

Dr Sonette du Preez

Senior Lektor
PhD in Beroepshigiëne
  +27 18 285 2689
  dupreezsonette@nwu.ac.za
  F10-G09, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne

Mev du Preez is ‘n lektor en navorser in die veld van Beroepshigiëne. Haar navorsing fokus op die gesondheids risikos betrokke by laagvervaarding prosesse (3D druk werk) by fasiliteite regoor Suid-Afrika. Haar navorsing sal bydrae tot belangrike inligting vir die opleiding vir operateurs rakende gesondeheids kwessies. Mev du Preez doseer voorgraadse modules in Beroepshigiëne en sy is geregistreer as ‘n Beroepshigiëne Assistent by die Southern African Institute for Occupational Hygiene (SAIOH).

Prof Anja Franken

Mede-professor, Programleier: Beroepshigiëne
PhD in Fisiologie
  +27 18 299 2437
  anja.franken@nwu.ac.za
  F10-G11, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne

Prof Anja Franken se navorsing fokus op die in vitro vel deurlaatbaarheid van platinum groep metale en die verskillende faktore wat moontlik die vel deurlaatbaarheid kan beïnvloed. Haar fokus het uitgebrei na die ondersoek  van die vel as ‘n grens en werksplek faktore wat die effektiwiteit van hierdie grens kan beïnvloed. Sy is geregistreer as ‘n Beroepshigiëne Tegnoloog by die Southern African Institute for Occupational Hygiene (SAIOH). Prof Franken doseer voorgraadse modules in Beroepshigiëne en sy is deel van die span wat die eerste professionele graad in Beroepshigiënein Suid Afrika (BGW in Beroepshigiëne) ontwikkel het.

Dr Stefan (SJL) Linde

Senior Lektor
PhD in Beroepshigiëne
  +27 18 285 2456
  Stefan.Linde@nwu.ac.za
  F10-G10, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne

Die hooffokus van Dr Linde se navorsing is die assessering van totale blootstelling aan gevaarlike chemiese substanse wat werkers, in verskillende industrieë, deur alle blootstellingsroetes ondervind. Hierdie industrieë sluit mynbou en verfyning van chemikalieë, soos edelmetale, en additiewe laagvervaardiging in. Sy onderrig fokus op beroepshigiëne en die metodes wat gebruik word om chemiese en fisiese stressors in die werkplek te meet, asook ander beroepshigiëne vakke soos beroepstoksikologie en biologiese monitering.

Me Cynthia Ramotsehoa

Lektor
MSc in Beroepshigiëne
  +27 18 299 2062
  cynthia.ramotsehoa@nwu.ac.za
  F12-113, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne
My belangrikste navorsingsfokus is die beroepsblootstelling van buite werkers aan ultraviolet bestraling. Die primêre doel van die navorsing is om 'n basislyn dosis blootstelling van hierdie werkers te vestig, aangesien daar geen beroeps blootstellingslimiete in Suid-Afrika beskikbaar is nie en daar nog beperkte navorsing in hierdie verband gedoen is. Die sekondêre doel is om 'n databasis van die aantal werkers te vestig wat geneig is om blootgestel te word, asook hul kennis van die betrokke gevolge vir hul gesondheid en doeltreffendheid van die klere wat voorsien en gedra word, te evalueer. Oor die langtermyn streef ek daarna om my voetspoor te verbreed deur met ander nasionale en internasionale navorsers in hierdie veld aan projekte saam te werk.

Mnr Clyde (CA) Uren

Junior Lektor
BSc (Hons) in Beroepshigiëne
  +27 18 299 2433
  22327932@nwu.ac.za
  F12-110, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne

Mnr Uren se navorsing fokus op die invloed van alkoholgebaseerde hand vryf op velgrensfunksie. Hy is betrokke as ʼn junior lektor in die onderrigleer van voorgraadse studente in die veld van beroepshigiëne.

Me Alicia van der Merwe

Lektor
Magister in Openbare Gesondheid (MPH)
  +27 18 299 1984
  alicia.vandermerwe@nwu.ac.za
  F12-123, Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne, openbare gesondheid, fisiologie

Me Alicia van der Merwe is betrokke by die onderrig-leer van voorgraadse studente in die veld van fisiologie en beroepshigiëne en oorsien nagraadse studente in die veld van beroepshigiëne.

Mnr Corné (CJ) van der Merwe

Lektor
MSc in Beroepshigiëne
  +27 18 299 2079
  12835439@nwu.ac.za
  F12-112, Potchefstroomkampus
Basiese fisiologie, beroepshigiëne wetgewing, asbes en polisikliese aromatiese koolwaterstof blootstelling

Mnr van der Merwe doseer ventilasie en risikobestuur binne die konteks van beroepshigiëne aan voorgraadse studente en begelei nagraadse studente wat 'n MSc in Beroepshigiëne voortset. Sy huidige navorsing fokus op Beroepshigiëne-onderwys in die Suid-Afrikaanse konteks.

Support Staff

Me Corlè Conradie

Administratiewe beampte
BA
  +27 18 299 2433
  +27 18 299 1053
  Corle.Conradie@nwu.ac.za
  F12-122, Potchefstroomkampus
Administratiewe Beampte vir die Vakgroep Fisiologie en die Sekretaresse van die skooldirekteur

Mnr Joseph Novasa

Junior Laboratorium Assistent
  +27 18 299 2096
  F12-G17, Potchefstroomkampus