BELANGRIKE KENNISGEWING:

Aansoeke vir Baccalaureus Pharmaciae word tot 31 JULIE 2020 verleng.

HOE OM AANSOEK TE DOEN

Die aptekersberoep is ’n dinamiese, informasiegedrewe,

pasiëntgeoriënteerde professiewat verantwoordelikheid

aanvaar vir medisyne in al sy fasette deur op te tree as:

  • Toesighouer van medisyne;
  • Formuleerder, vervaardiger, verspreider en kontroleur van veilige, effektiewe en kwaliteit medisyne;
  • Adviseur oor die veilige, rasionele en toepaslike gebruik van medisyne;
  • Voorsiener van essensiële kliniese dienste, insluitende siftingstoetse en verwysingsdienste;
  • Verskaffer van gesondheidsorg-opvoeding en inligting;
  • Voorsiener van farmaseutiese sorg deur verantwoordelikheid te aanvaar vir die uitkoms van terapie en deur aktief betrokke te wees by die ontwerp, implementering en monitering van farmaseutiese sorg planne; en
  • Voorsiener van koste-effektiewe en doeltreffende farmaseutiesedienste.