Personeel

  Mev Anna-Therese Swart

  Kliniese Preseptor: Gemeenskap Verpleegkunde
  (018) 299 1887
  Anna-Therese.Swart@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G40, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Dr Anneke van Graan

  Senior Dosent: Professionele Praktyk en Verpleegbestuur
  (018) 299 1860
  Anneke.VanGraan@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G18, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Mej Annemarie Marx

  Vakhoof / Senior Dosent: Psigiatriese Verpleegkundeg
  (018) 299 1885
  Annemarie.Marx@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer 102, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Dr Annemarie van Wyk

  Dosent: Gemeenskap Verpleegkunde
  (018) 299 1884
  Annemarie.Vanwyk@nwu.ac.za
   Gebou F7, Kamer 106, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Prof Antoinette du Preez

  Voorgraadse Program Leier / Senior Dosent: Verloskunde
  (018) 299 1837
  Antoinette.DuPreez@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer 101, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Mev Babsy Tau

  Senior Lecturer
  (018) 299 2179
  12023361@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G30, Potchefstroomkampus , Potchefstroom

  Dr Belinda Scrooby

  Senior Dosent: Anatomie
  (018) 299 1833
  Belinda.Scrooby@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer 108, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Dr Alwiena Blignaut

  Senior Dosent: Algemene Verpleegkunde
  (018) 299 1835
  Alwiena.Blignaut@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer 118, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Mej Dibolelo Lesao

  Lecturer
  (018) 299 1888
  Dibolelo.Lesao@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G34, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Mev Erita Koekemoer

  Kliniese Preseptor: Simulasie laboratorium
  (018) 299 1887
  11174196@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G05, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Mnr Francois Watson

  Dosent: Verpleegnavorsing Afstand Leer Program
  (018) 299 1874
  Francois.Watson@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer 103, Potchefstroomkampus , Potchefstroom

  Mev Johandi Neethling

  Kliniese Preseptor: Verloskunde
  (018) 299 1813
  10849068@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G33, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Dr Kathleen Froneman

  Senior Lektor
  +27 18 299 1883
  23049847@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G28, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus, Potchefstroom

  Mev Khethiwe Khoza

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 16 910 3569
  Khethiwe.khoza@nwu.ac.za
  Gebou A13, Kamer 108A, Vanderbijlpark
  BEd ingeskryf, Bestuurdersassistentsertifikaat

  Dr Nicholin Scheepers-Makjoweni

  Senior Lektor
  +27 18 299 1763
  26028573@nwu.ac.za
  Gebou F7, Skool vir Verpleegkunde, Potchefstroom kampus, Potchefstroom
  Algemene verpleegsorg, Intensiewe sorg, Gemeenskapsdiens verpleging, Verpleeg werkmag kwessies

  Mev Petro Benadé

  Dosent: Gemeenskap Verpleegkunde
  (018) 299 1834
  Petro.Benade@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer 116, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Dr Richelle van Waltsleven

  Senior Dosent: Algemene Verpleegkunde
  (018) 299 1886
  Richelle.vanWaltsleven@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer 120, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Mej Stephani Botha

  Lecturer
  018) 299 1765
  21206279@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G118, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Mej Verena Neethling

  Dosent: Algemene Verpleegkunde
  (018) 299 1873
  Verena.Neethling@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer 105, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Mev Jacqueline Goosen

  Administatiewe Beampte
  (018) 299 1717
  Jacqueline.Goosen@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G25, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Mej Bernice Mokele

  Senior Administatiewe Beampte
  (018) 299 1877
  Bernice.Mokele@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer 109, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Dr Elsabe Bornman

  Adjunkdirekteur
  (018) 299 1880
  Elsabe.Bornman@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G23B, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Mev Rorisang Machailo

  Deputy Director (Mahikeng)
  (018) 389 2579
  Rorisang.Machailo@nwu.ac.za
  A13 Verpleegkundegebou, Mahikengkampus, Potchefstroom

  Mej Sarah Sechele

  Administatiewe Assistent
  (018) 299 1829
  24730343@nwu.ac.za
  Gebou F7, Ontvangs, Potchefstroomkampus , Potchefstroom

  Mev Ansie du Plooy

  Kliniese beampte
  +27 18 299 1831
  Ansie.DuPlooy@nwu.ac.za

  Mej Leoni Coetzee

  Administatiewe Assistent
  (018) 285 2369
  Leoni.Coetzee@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G07, Potchefstroomkampus , Potchefstroom

  Mev Lezyda Venter

  Administatiewe Beampte
  018) 299 1830
  Lezyda.Venter@nwu.ac.za
  Gebou F7, Kamer G20, Potchefstroomkampus , Potchefstroom

  Mnr Kgotso Mariti

  Driver
  (018) 299 1894
  kgotso.mariti@nwu.ac.za
  Gebou F7, Potchefstroomkampus , Potchefstroom