Personeel

Akademie

  Prof Anja Franken

  Mede-professor
  +27 18 299 2437
  anja.franken@nwu.ac.za
  F10-G11, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD in Beroepshigiëne
  Beroepshigiëne

Prof Anja Franken se navorsing fokus op die in vitro vel deurlaatbaarheid van platinum groep metale en die verskillende faktore wat moontlik die vel deurlaatbaarheid kan beïnvloed. Haar fokus het uitgebrei na die ondersoek  van die vel as ‘n grens en werksplek faktore wat die effektiwiteit van hierdie grens kan beïnvloed. Sy is geregistreer as ‘n Beroepshigiëne Tegnoloog by die Southern African Institute for Occupational Hygiene (SAIOH). Prof Franken doseer voorgraadse modules in Beroepshigiëne en sy is deel van die span wat die eerste professionele graad in Beroepshigiënein Suid Afrika (BGW in Beroepshigiëne) ontwikkel het.


  Prof Sanette (JS) Brits

  Mede Professor, Direkteur: Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe
  +27 18 285 2789
  10069917@nwu.ac.za
  F12-124, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD in Fisiologie
  Die effek van stres op die kardiovaskulere en endokriene sisteme

Prof Brits het 'n passie vir kreatiewe klaskamer omgewings en gemeenskapsuitreik-projekte om onderwys en gesondheid te verbeter. Doeltreffende wetenskaplike kommunikasie deur verskillende onderrigbenaderings kan geleenthede skep vir aktiewe deelname en koöperatiewe leer in die klaskamer. Oorbrugging van pedagogiese grense van fisiologie, kinesiologie en opvoeding het haar siening oor onderrig, leer en navorsing verbreed.


  Prof Yolandi Breet

  Mede-Professor, Vakgroep Voorsitter: Fisiologie
  +27 18 299 2442
  21195706@nwu.ac.za
  F12-116, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD in Fisiologie
  Arteriële styfheid en vroeë vaskulêre veroudering

Prof Yolandi Breet is 'n mede-professor en navorser op die gebied van kardiovaskulêre fisiologie en is ook die vakhoof van Fisiologie. Haar navorsing fokus op faktore wat lei tot die ontwikkeling van hipertensie en kardiovaskulêre siektes. Haar spesifieke belangstellings sluit in arteriële styfheid en vroeë vaskulêre veroudering. Sy het 'n Y-gradering van die Nasionale Navorsingstigting (NRF) en is ook 'n lid van die Association for Research into Arterial Structure and Physiology, Sub-Saharan Africa Interprofessional Education Network (AfrIPEN) en dien op die Southern African Association of Health Educationalists (SAAHE) Noordelike Streek Uitvoerende Komitee


  Me Alicia van der Merwe

  Lektor
  +27 18 299 1984
  alicia.vandermerwe@nwu.ac.za
  F12-123, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
   Magister in Openbare Gesondheid (MPH)
  Beroepshigiëne, openbare gesondheid, fisiologie

Me Alicia van der Merwe is betrokke by die onderrig-leer van voorgraadse studente in die veld van fisiologie en beroepshigiëne en oorsien nagraadse studente in die veld van beroepshigiëne.


  Mnr Corné (CJ) van der Merwe

  Vakvoorsitter
  +27 18 299 2079
  12835439@nwu.ac.za
  F12-112, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  MSc in Beroepshigiëne
  Basiese fisiologie, beroepshigiëne wetgewing, asbes en polisikliese aromatiese koolwaterstof blootstelling

Mnr van der Merwe doseer ventilasie en risikobestuur binne die konteks van beroepshigiëne aan voorgraadse studente en begelei nagraadse studente wat 'n MSc in Beroepshigiëne voortset. Sy huidige navorsing fokus op Beroepshigiëne-onderwys in die Suid-Afrikaanse konteks.


  Dr Stefan (SJL) Linde

  Senior Lektor
  +27 18 285 2456
  Stefan.Linde@nwu.ac.za
  F10-G10, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD in Beroepshigiëne
  Beroepshigiëne

Die hooffokus van Dr Linde se navorsing is die assessering van totale blootstelling aan gevaarlike chemiese substanse wat werkers, in verskillende industrieë, deur alle blootstellingsroetes ondervind. Hierdie industrieë sluit mynbou en verfyning van chemikalieë, soos edelmetale, en additiewe laagvervaardiging in. Sy onderrig fokus op beroepshigiëne en die metodes wat gebruik word om chemiese en fisiese stressors in die werkplek te meet, asook ander beroepshigiëne vakke soos beroepstoksikologie en biologiese monitering.


  Dr Gontse (GG) Mokwatsi

  Senior Lektor, Programleier: Fisiologie
  +27 18 299 2489
  Gontse.Mokwatsi@nwu.ac.za
  F12-104, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD in Fisiologie, Nagraadse onderwyssertifikaat - VOO fase
  Kardiovaskulêre Fisiologie

Dr Mokwatsi is aangestel as 'n senior lektor aan die Departement van Fisiologie en het navorsingsverantwoordelikhede binne die Hipertensie in Afrika Navorsingspan. Haar navorsingsbelangstellings sluit in die gebruik van bloeddrukmonitering tuis, vroeë ontwikkeling van hipertensie, bloeddruk (soggens en saans) en arteriële styfheid, veral by jong Suid-Afrikaners. Sy is lid van die South African Hypertension Society (SAHS), Golden Key International Honour Society, Organization for Women in Science in the Developing World (OWSD), International Society of Hypertension New Investigator Network en 'n navorsingsgenoot by die International Society of Hypertension.


  Dr Sonette du Preez

  Programleier
  +27 18 285 2689
  dupreezsonette@nwu.ac.za
  F10-G09, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD in Beroepshigiëne
  Beroepshigiëne

Mev du Preez is ‘n lektor en navorser in die veld van Beroepshigiëne. Haar navorsing fokus op die gesondheids risikos betrokke by laagvervaarding prosesse (3D druk werk) by fasiliteite regoor Suid-Afrika. Haar navorsing sal bydrae tot belangrike inligting vir die opleiding vir operateurs rakende gesondeheids kwessies. Mev du Preez doseer voorgraadse modules in Beroepshigiëne en sy is geregistreer as ‘n Beroepshigiëne Assistent by die Southern African Institute for Occupational Hygiene (SAIOH).


  Mnr Clyde (CA) Uren

  Junior Lektor
  +27 18 299 2440
  22327932@nwu.ac.za
  F12-110, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BSc (Hons) in Beroepshigiëne
  Beroepshigiëne

Mnr Uren se navorsing fokus op die invloed van alkoholgebaseerde hand vryf op velgrensfunksie. Hy is betrokke as ʼn junior lektor in die onderrigleer van voorgraadse studente in die veld van beroepshigiëne.


  Dr Leandi Lammertyn

  Mede-Professor
  +27 18 299 2435
  Leandi.Lammertyn@nwu.ac.za
  F12-107, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD in Fisiologie, Nagraadse onderwyssertifikaat - VOO fase
  Hemostase, metaboliese risiko faktore en kardiovaskulêre siekte

Prof Lammertyn is 'n Senior Lektor in die Fisiologie department by die Noordwes Universiteit. Addisioneel vorm sy ook deel van die Hipertesie in Afrika Navorsingspan waar sy kardiovaskulêre navorsing doen. Sy is die hoofnavorser van die Sympathetic activity and Ambulatory Blood Pressure in Africa studie. Haar eie navorsing ondersoek metaboliese, kardiovaskulêre en leefstyl merkers en hoe dit verband hou met mikrovaskulêre veranderinge, veral in die Suid-Afrikaanse populasie.


  Dr Adriaan Jacobs

  Senior Lektor
  +27 18 299 2438
  adriaan.jacobs@nwu.ac.za
  F12-111, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  MSc in Biochemie, PhD in Fisiologie
  Metabolisme, biomerkers, kardiovaskulêre fisiologie

Dr Jacobs is 'n Senior Lektor in die Departement Fisiologie en doen navorsing binne die Hipertensie in Afrika Navorsingspan. Hy het 'n MSc in Biochemie (met 'n spesifieke fokus op metabolisme) en het etlike jare ondervinding as 'n laboratoriumtegnikus in diagnostiese en navorsingslaboratoriums. Sy PhD in Kardiovaskulêre Fisiologie het gefokus op die verband tussen plasminogeenaktiveerder-inhibeerder-1 en vaskulêre struktuur en funksie. Sy huidige navorsingsbelangstellings sluit in biomerkers en hul assosiasie met lewenstylfaktore en kardiovaskulêre siektes.


  Dr Esmé Jansen van Vuren

  Senior Lektor
  +27 18 299 2080
  esme.jansenvanvuren@nwu.ac.za
  F12-106, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD in Fisiologie
  Kardiovaskulêre en Neuropsigofisiologie

Dr Jansen van Vuren is 'n senior lektor en navorser op die gebied van Fisiologie. Haar navorsingsbelangstellings is om kardiovaskulêre siektes en psigiatriese versteurings as mede-morbiditeite in Afrika-bevolkings te ondersoek. Sy is 'n lid van die American Heart Association (AHA), Physiology Society of Southern Africa (PSSA) en die Southern African Neuroscience Society (SANS).


  Me Cynthia Ramotsehoa

  Senior Lektor
  +27 18 299 2062
  cynthia.ramotsehoa@nwu.ac.za
  F12-113, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  MSc in Beroepshigiëne
  Beroepshigiëne
My belangrikste navorsingsfokus is die beroepsblootstelling van buite werkers aan ultraviolet bestraling. Die primêre doel van die navorsing is om 'n basislyn dosis blootstelling van hierdie werkers te vestig, aangesien daar geen beroeps blootstellingslimiete in Suid-Afrika beskikbaar is nie en daar nog beperkte navorsing in hierdie verband gedoen is. Die sekondêre doel is om 'n databasis van die aantal werkers te vestig wat geneig is om blootgestel te word, asook hul kennis van die betrokke gevolge vir hul gesondheid en doeltreffendheid van die klere wat voorsien en gedra word, te evalueer. Oor die langtermyn streef ek daarna om my voetspoor te verbreed deur met ander nasionale en internasionale navorsers in hierdie veld aan projekte saam te werk.

  Dr Hlengiwe Mbongwa

  Senior Lektor
  +27 18 389 2807
  hlengiwe.mbongwa@nwu.ac.za
  A13-102, Mahikengkampus,
  PhD, MBA
  Diabetes, farmakognosie

Dr. Mbongwa is as 'n Senior Lektor by die Departement Fisiologie, NWU sedert 2021 aangestel. Sy het 'n Ph.D. in Biochemie by NWU en 'n MBA by UKZN. Sy is ook 'n wetenskaplike navorser binne die Hipertensie in Afrika Navorsingspan (HART). Haar navorsingsareas van belangstelling sluit in tipe II diabetes (T2DM), swangerskapsdiabetes en farmakognosie (plante of alternatiewe natuurlike bronne wat vir medisinale doeleindes gebruik word). Sy is 'n lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Biochemie en Molekulêre Biologie (SASBMB) en die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Mensgenetika (SASHG).


  Dr Annemarie Wentzel

  Senior Lektor
  +27 18 299 2436
  annemarie.wentzel@nwu.ac.za
  F12-108, Potchefstroomkampus,
  PhD Fisiologie, MSc Fisiologie, Diploma in Geestesgesondheid (DipMH)
  Neuro-kardiologie en kardiometaboliese stresreaktiwiteit

Dr Wentzel is 'n senior lektor en navorser in Fisiologie. Sy fokus op die ondersoek van die fisiologiese meganismes wat geaktiveer word tydens akute en chroniese kardiometaboliese, hidrodinamiese en psigologiese stresreaksies binne gesonde en risiko-bevolkings. Uiteindelik wil sy ondersoek instel na hoe hierdie meganismes kan verskil in, en vertaal na spesifieke gesondheidsuitkomste (spesifiek diabetes, beroerte en koronêre arteriële siekte). Sy is 'n lid van die American Heart Association (AHA), American Autonomic Society (AAS), South African Heart Association (SAHA) en Physiological Society of South Africa (PSSA).


Ondersteuning

  Me Corlè Conradie

  Administratiewe beampte
  +27 18 299 2433
  Corle.Conradie@nwu.ac.za
  F12-122, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BA
  Administratiewe Beampte vir die Vakgroep Fisiologie en die Sekretaresse van die skooldirekteur

  Me Ellen Sekolo

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2745
  ellen.seokolo@nwu.ac.za
  F12-121 Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  Finansies vir Fisiologie en Beroepshigiëne

  Mr Nevah Joubert

  Laboratoriumtegnikus
  +27 18 299 2745
  28430972@nwu.ac.za
  F12-121, Potchefstroomkampus,

  Mnr Zaakir Lambat

  Senior Laboratoriumtegnikus, Gesondheid en Veiligheidsverteenwoordiger
  +27 18 299 2078
  24222704@nwu.ac.za
  F12-G19, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  MSc in Beroepshigiëne

  Mnr Joseph Novasa

  Junior Laboratorium Assistent
  +27 18 299 2096
  F12-G17, Potchefstroomkampus, Potchefstroom