Die Magister Artium in Positiewe Sielkunde is 'n 2-jaar program met onderrig- en navorsingskomponente. The onderrig-komponent bestaan uit vyf op-kampus sessies van vyf dae elk wat in die eerste jaar van studie aangebied word. Studente ontvang opdragte tydens kontaksessies wat voor die volgende kontaksessie voltooi moet word. In die tweede jaar van studie is navorsing in die vorm van ‘n mini-verhandeling die fokus. As deel van die navorsingskomponent is dit verpligtend vir die studente om etiekopleiding van drie dae op kampus by te woon. Die MA in Positiewe Psigologie is ‘n gespesialiseerde graad in Positiewe Psigologie en nie ‘n kliniese kwalifikasie nie – dit lei ook nie tot registrasie by die RGBSA nie.

Die doel van MAPP is om aan studente ’n gevorderde kennisbasis en navorsingsbevoegdheid te bied met betrekking tot die aard, ontwikkeling en bevordering van psigososiale welstand en gesondheid in verskillende kontekste, ontwikkelingsfases, kulturele groepe, ensovoorts. Fenomene sluit onder andere in positiewe emosies, die ervaring van betekenis, lewensveerkragtigheid, karaktersterkpunte, optimisme, bemagtigende sosiale kontekste en positiewe instellings. ’n Basiese voorveronderstelling van positiewe sielkunde is dat mense nie kan floreer deur slegs patologie te genees en gedrags- en emosionele probleme uit te skakel nie, maar dat mense se sterkpunte en vermoëns uitgebou moet word en hulle daarop moet kapitaliseer.

Die oorhoofse doelstellings van die program is om ʼn student in staat te stel om:

  • ’n goeie kennis en dieper begrip van positiewe sielkunde te kry deur die teorie, navorsing en intellektuele agtergrond daarvan te bestudeer;
  • kennis op te doen van ’n verskeidenheid instrumente in positiewe sielkunde en vaardighede te ontwikkel om dit in die professionele kontekste van die studente toe te pas of om innoverende toepassings in nuwe situasies te ontdek;
  • in-diepte kennis te verkry van die toepaslike metodes vir navorsing en data-analise.
     

*Die volgende MAPP inname sal in 2021 geskied. Sluitingsdatum vir aansoeke - 30 September 2020.

 

MAPP inligting en aansoekproses

NWU nagraadse aansoeke

MAPP program-spesifieke aansoekvorm

 

Vir meer inligting oor MAPP, kontak  Me Christelle Liversage of Prof Lusilda Schutte.