Personeel

 

Direkteur se kantoor

Prof Petra Bester

Direkteur
  +27 18 299 2095
  petra.bester@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257B, Potchefstroom Kampus
Gesondheidssisteme met spesifieke fokus op versterking van bestaande sisteme.

Me Terzie Denton

Sekretaresse vir die Direkteur
  +27 18 299 2094
  0866149042
  terzie.denton@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257A, Potchefstroom Kampus

Me Madri van Staden

Finansiële Beampte
  +27 18 299 2091
  0866149042
  madri.vanstaden@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257C, Potchefstroom Kampus

Me Juanita Brits

Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2641
  juanita.brits@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257D, Potchefstroom Kampus

Transdissiplinêre Navorsing

Dr Christi Niesing

Dosent
  +27 18 299 2098
  christi.niesing@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 258, Potchefstroom Kampus
Gemeenskapsontwikkeling.

Prof Lanthé Kruger

Dosent
  +27 18 299 2093
  lanthe.kruger@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 260, Potchefstroom Kampus
Epidemiologie

Dr Nicole Claasen

Dosent
  +27 18 299 2099
  nicole.claasen@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257F, Potchefstroom Kampus
Gemeenskapsbetrokkenheid, Voedselsekuriteit en Voeding.

Me Karlien Smit

Dosent
  +27 18 299 2090
  karlien.smit@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 264, Potchefstroom Kampus
Gesondheid en Voeding.

Me Germari Kruger

Navorsingsassistent
  +27 18 299 2061
  germari.kruger@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 270, Potchefstroom Kampus

Me Joyce Matsietso

Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2512
  joyce.matsietso@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 262, Potchefstroom Kampus

Mnr Müller Spies

Navorsingsprojek Bestuurder
  +27 18 299 2503
  21248516@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 270A, Potchefstroom Kampus

Positiewe Sielkunde

Prof Marie Wissing

Navorser
  +27 18 299 1721
  marie.wissing@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 255, Potchefstroom Kampus
Positiewe sielkunde, psigofortologie, psigososiale gesondheid en sterk punte.

Prof Lusilda Schutte

Dosent
  +27 18 299 1104
  lusilda.schutte@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 267, Potchefstroom Kampus
Positiewe sielkunde, psigofortologie, psigososiale gesondheid, psigologiese assessering, psigometrie.

Me Christelle Liversage

Dosent
  +27 18 299 2519
  christelle.liversage@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 263, Potchefstroom Kampus
Positiewe sielkunde

Addisionele Aanstellings

Prof Minrie Greeff

Navorser
  +27 18 299 2092
  minrie.greeff@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 141, Potchefstroom Kampus
MIV en VIGS, MIV-stigma en gemeenskapsontwikkeling.

Prof Wayne Towers

Navorser
  +27 18 285 2291
  wayne.towers@gmail.com
  Gebou G16, Kamer 136 B, Potchefstroom Kampus
Menslike molekulêre genetika, bevolkingsgenetika, navorsingsetiek.

Prof Daleen van der Merwe

Navorser
  +27 18 299 2476
  daleen.vandermerwe@nwu.ac.za
  Gebou F15, Kamer 110, Potchefstroom Kampus
Verbruikersbesluitneming, verbruikers inligtingsbronne en inligtingverkryging.

Dr Kylah Forbes-Biggs

Post-doktorale genoot
  +27 18 299 2061
  21734798@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 270, Potchefstroom Kampus
Geslag, rampe en gesond.

Dr Anselm Berde

Post-doktorale genoot
  +27 18 299 2061
  anselm.berde@nwu.ac.za
  Building G16, Room 270, Potchefstroom Campus
Opendbare gesondheid en epidemiologie.

Dr Herman Myburgh

Post-doktorale genoot
  +27 18 285 2293
  herman.myburgh@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 261, Potchefstroom Kampus
Inflammasie, mikrobiese diversiteit, leierskapsontwikkeling