Personeel

 

Direkteur se kantoor

Prof Petra Bester

Direkteur
  +27 18 299 2095
  petra.bester@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257B, Potchefstroom Kampus
Gesondheidssisteme met spesifieke fokus op versterking van bestaande sisteme.

Me Terzie Denton

Sekretaresse vir die Direkteur
  +27 18 299 2094
  0866149042
  terzie.denton@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257A, Potchefstroom Kampus

Me Juanita Brits

Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2641
  juanita.brits@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257D, Potchefstroom Kampus

Transdissiplinêre Navorsing

Dr Christi Niesing

Senior Dosent
  +27 18 299 2098
  christi.niesing@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 258, Potchefstroom Kampus
Volhoubare gemeenskapsontwikkeling.

Prof Lanthé Kruger

Dosent
  +27 18 299 2093
  lanthe.kruger@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 260, Potchefstroom Kampus
Epidemiologie, nie-oordraagbare siektes en bevordering van kardiovaskulêre gesondheid

Me Karlien van Schalkwyk

Dosent
  +27 18 299 2090
  karlien.smit@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 264, Potchefstroom Kampus
Gesondheid en Voeding.

Me Germari Kruger

Navorsingsassistent
  +27 18 299 2061
  germari.kruger@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 270, Potchefstroom Kampus

Me Joyce Matsietso

Administratiewe Assistent in die CIR-kantoor
  +27 18 299 2512
  joyce.matsietso@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 262, Potchefstroom Kampus

Positiewe Sielkunde

Prof Marie Wissing

Senior Navorser
  +27 18 299 1721
  marie.wissing@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 255, Potchefstroom Kampus
Positiewe sielkunde, psigofortologie, psigososiale gesondheid en sterk punte.

Prof Lusilda Schutte

Medeprofessor
  +27 18 299 1104
  lusilda.schutte@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 267, Potchefstroom Kampus
Positiewe sielkunde, psigofortologie, psigososiale gesondheid, psigologiese assessering, psigometrie.

Me Christelle Liversage

Dosent
  +27 18 299 2519
  christelle.liversage@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 263, Potchefstroom Kampus
Positiewe sielkunde

Addisionele Aanstellings

Prof Minrie Greeff

Navorser
  +27 18 285 2665
  minrie.greeff@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 141, Potchefstroom Kampus
MIV en VIGS, MIV-stigma en gemeenskapsontwikkeling.

Prof Wayne Towers

Navorser
  +27 18 285 2291
  wayne.towers@gmail.com
  Gebou G16, Kamer 136 B, Potchefstroom Kampus
Menslike molekulêre genetika, bevolkingsgenetika, navorsingsetiek.

Prof Daleen van der Merwe

Navorser
  +27 18 299 2476
  daleen.vandermerwe@nwu.ac.za
  Gebou F15, Kamer 110, Potchefstroom Kampus
Verbruikersbesluitneming, verbruikers inligtingsbronne en inligtingverkryging.

Dr Anselm Berde

Post-doktorale genoot
  +27 18 299 2061
  anselm.berde@nwu.ac.za
  Building G16, Room 270, Potchefstroom Campus
Opendbare gesondheid en epidemiologie.

Dr Herman Myburgh

Post-doktorale genoot
  +27 18 285 2293
  herman.myburgh@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 261, Potchefstroom Kampus
Inflammasie, mikrobiese diversiteit, leierskapsontwikkeling