Die SAfrEIC studie

Die SAfrEIC studie (South African study on the effect of Sex, Age and Ethnicity on Insulin sensitivity and Cardiovascular Function) was 'n dwarsdeursnee studie wat in 2007 uitgevoer is. Die studie het 750 swart en wit proefpersone ingesluit met 'n wye ouderdomsstrekking.
 
Met hierdie studie het ons die kardiometaboliese bepalers wat 'n rol speel met die ontwikkeling van hipertensie en kardiometaboliese siektes in Suid-Afrikaners met verskillende etnisiteite, geslagte en ouderdomme ondersoek.
 
Artikels wat gepubliseer is, sluit o.a. in:
 1. Dimethylarginines: their vascular and metabolic roles in Africans and Caucasians.
 2. Exploring soluble urokinase plasminogen activator receptor and its relationship with arterial stiffness in a bi-ethnic population: the SAfrEIC-study.
 3. Arterial stiffness profiles: investigating various sections of the arterial tree of African and Caucasian people.
 4. A significant decline in IGF-I may predispose young Africans to subsequent cardiometabolic vulnerability.
 5. NT-proBNP, C-reactive protein and soluble uPAR in a bi-ethnic male population: the SAfrEIC study.
 6. NT-proBNP is associated with fibulin-1 in Africans: the SAfrEIC study.

 

Die POWIRS studie

Die POWIRS studie (Profiles of Obese Women with the Insulin Resistance Syndrome) was 'n dwarsdeursneestudie wat gedurende 2003 en 2004 in Potchefstroom, Suid-Afrika uitgevoer is.
 
Soos die naam van die studie aandui, het die projek vroue ingesluit met skraal liggaamsbou, asook oorgewig en vetsugtige vroue (ongeveer 100 swart en 100 wit vroue). Hierdie studie het ten doel gehad om 'n beter begrip daar te stel rakende die ontwikkeling van obesiteitsverwante kardiovaskulêre en kardiometaboliese siektes, en of etnisiteit-verwante risikofaktore betrokke is. Verskeie metings is geneem, insluitende 'n glukose toleransietoets en verskei kardiovaskulêre hemodinamiese metings. Die studie het 'n beduidende bydrae gemaak m.b.t. die rol van adipokine in die ontwikkeling van kardiovaskulêre siektes.
 
Artikels wat gepubliseer is, sluit o.a. in:
 1. Leptin is independently associated with systolic blood pressure, pulse pressure and arterial compliance in hypertensive African women with increased adiposity: the POWIRS study.
 2. Leptin is favourably associated with vascular function in obese Caucasians, but not in obese Africans.
 3. Inflammation, obesity and cardiovascular function in African and Caucasian women from South Africa: the POWIRS study.
 4. Aging influences the level and functions of fasting plasma ghrelin levels: the POWIRS-Study.
 5. Differences and similarities regarding adiponectin investigated in African and Caucasian women.
 6. Metabolic syndrome risk in black South African women compared to Caucasian women.
 7. Should obesity be blamed for the high prevalence rates of hypertension in black South African women?