Nano- and mikroleweringstelsels: die Pheroid-verhaal

Kliënte het ’n aantal produkte in die mark vir farmaseutiese, kosmeseutiese, voedings- en algemene aanvullings vir formulering met behulp van Pheroid®-tegnologie geïdentifiseer.

’n Pheroid® is ’n sel wat verantwoordelik is vir lewering met behulp van Pheroid-tegnologie en kan gebruik word om produkte  te verpak sonder die behoefte aan gesofistikeerde prosedures en oordragmolekules, en kan vir ’n aantal toepassings soos medisyne, smeermiddels en rome, voedselaanvullings en kosmetiekware gebruik word.

  

Figuur: Pheroid

Kliënte verteenwoordig verskillende sektore en sluit die akademie sowel as die bedryf in – van menslike gesondheid en welsyn tot entstowwe en terapieë vir dieregesondheid. Die teikenmark is plaaslike sowel as uitvoermarkte.

Pheroid-tegnologie word in verskeie toepassings gebruik.

Die belangrikste voordele van Pheroid is die gevorderde ontwikkelingsvlak van die tegnologie, die wye toepassingsveld van die tegnologie ten opsigte van die lewering van verskillende chemiese verbindings, die vermoë om die Pheroid by verskillende soorte toedieningsmetodes aan te pas, en die lae koste en maklike vervaardiging van die Pheroid.

     

 

Kontakpunt-diagnostiek (POC)

Tuberkulose

Suid-Afrika het een van die hoogste voorkomssyfers van TB in die wêreld, dus is dit gepas dat die navorsers by die PKGOP onder professor Anne Grobler daaraan werk om ’n manier te ontwikkel om TB in hulpbronarm gebiede vinnig te diagnoseer.

Tuberkulose (TB), ’n behandelbare besmetlike siekte wat deur Mycobacterium tuberculosis veroorsaak word, is een van die wêreld se vernaamste oorsake van mortaliteit wat deur besmetlike siektes veroorsaak word. Die diagnose van besmetlike siektes in hulpbronarm gebiede stel addisionele uitdagings vir toetse wat in molekulêrediagnostiek- en patologielaboratoriums uitgevoer word. In Suid-Afrika maak die hoë voorkoms van MIV-gevalle wat ook met tuberkulose geïnfekteer is dit noodsaaklik dat ’n vinnige, goedkoop diagnostiese prosedure gevind word om in ’n landelike en kliniekopset toe te pas.

Daar is verskeie diagnostiese toetse beskikbaar. Die grootste probleem is dat hulle nie baie toeganklik is nie en baie duur is. Die konvensionele kultuur-TB-toets neem tussen 14 dae en ses weke. Daar is ook ’n mobiliteitskwessie.

Die beste manier om tuberkulose en middelweerstandigheid te diagnoseer, is GeneXpert, Ziehl-Neelsen (suurvaste) kleurings en kulture, maar dit kan tot vier weke duur om die resultate te kry. Prof Grobler en haar span werk aan ’n diagnostiese prosedure wat binne ’n uur ’n TB-diagnose sal lewer. Dit sal dit moontlik maak om die farmaseutiese behandeling dadelik te begin indien die diagnose positief is, wat kan lei tot ’n afname in die verspreiding van tuberkulose-infeksie deur pasiënte wat andersins huis toe sou gaan sonder dat ’n diagnostiese resultaat verkry is.

Ons het in samewerking met die Universiteit van Nebraska met ’n unieke lise-mikroreaktor vorendag kom wat bekostigbaar, vinnig en baie sensitief is. Die diagnose word gegrond op die waarneming van genomiese DNS wat uniek is aan die Mikrobakterium Tuberculosis Complex (MTC). Dit was noodsaaklik dat die toetse bekostigbaar moes wees om volhoubare implementering te verseker. Ons doel is om ’n laekostetoets te hê, ’n diagnostiese toets vir TB wat binne ’n uur met 96%-sensitiwiteit uitgevoer kan word en wat vir landelike klinieke geskik is, met verdere planne om ’n eenvoudige mobiele eenheid te ontwikkel.

Die proses bestaan uit drie stappe, naamlik:

 • Lise van die organismes wat TB veroorsaak;
 • Vergroting van die bepaalde streek van die DNS van die TB-organismes; en
 • Visualisering van die vergrote TB-DNS.

Die monsters wat by pasiënte ingesamel word, word eerstens geliseer. Hierdie liseproses word binne tien minute in een stap deur termiese, meganiese en chemiese behoeftes bewerkstellig.

Speekselmonsters word binne 15 minute hanteer. Laastens word die aanwesigheid van die mikrobakterieë deur middel van elektroforensiese opsporing vasgestel.

 

(A new way of TB diagnosis in South Africa)

Prekliniese studies

(sien Vivarium)

Alle studies wat in die prekliniese platform uitgevoer word, is aan goedkeuring deur erkende etiekkomitees onderhewig.  Studies wat in middelontwikkeling in die PKGOP gebruik word, voldoen aan GLP.
Hier is ’n paar van die dienste wat ons lewer:

 • Farmakokinetiese/farmakodinamiese studies
 • Veiligheids-/toleransiestudies
 • Gedragstudies
 • Effektiwiteitsmodelle/-studies
 • Metabolisme (ensieme, transporters, middeluitstroming)
 • Teling
 • Evaluering van in vivo- en in vitro-toksisiteit
 • Pletismografie van die hele liggaam en oopveld-mobiliteitsmonitering
 • Kardiovaskulêre telemetrie

 

Radiofarmaseutiese middels en radio-opspoorders

’n Radioaktiewe opspoorder, of radioaktiewe merker, is ’n chemiese verbinding waar een of twee atome deur ’n radio-isotoop vervang is. Dit kan dus op grond van sy radioaktiewe verval gebruik word om die basis van verskeie mediese diagnostiese beeldstelsels soos positron-emissietomografie- (PET-) en enkelfoton-emmissierekenaartomografie-skanderings (SPECT-skanderings) te vorm.  Radioaktiewe opspoorders kan ook gebruik word in middelontwikkelingsnavorsing om die bioverspreidingsprofiele van geneesmiddels en middelafleweringsmediums te ondersoek.

Radiofarmaseutiese middels is middels wat ’n beperkte mate van radioaktiwiteit het. Dit word gewoonlik in kernmedisyne gebruik as alternatief vir die standaard bestraling vir die behandeling van sekere kankers, asook as ’n diagnostiese instrument om deur middel van PET- en SPECT-skanderings beter interne beelding van sekere organe en arteries te kry.

Xeno-oorplantingstudies word tans in die PKGOP uitgevoer om kanker- en ander behandelings te evalueer.

Bioanalise

(sien bioanalitiese laboratorium)

Prekliniese middelontwikkelingsnavorsing vereis die bioanalise van biologiese monsters.  ’n Funksionele bioanalitiese laboratorium met LCMS/MS is gestig en die bloedmonsters van die eerste studie (bepaling van tenofovir in bloedmonsters) is ontleed. Die stelsel en laboratorium is gevalideer en by ons aansoek vir GLP-akkreditasie by SANAS ingesluit.