Oorsig

Ons organiseer alle geïntegreerde veldnavorsingsverwante aktiwiteite tussen interne en eksterne belangegroepe met behulp van samewerking en projekbestuur sagteware (WRIKE) wat gebruik maak van die virtuele ruimte. Die CIR-span bied logistieke ondersteuning, bemiddeling deur gemeenskaptoetrede en die opleiding van veldwerkers. Daarmee saam word alle aktiwiteite in die CIR-databasis vervat om die deurgaanse monitering en evaluering van alle gemeenskapsgeïntegreerde navorsingsaktiwiteite moontlik te maak.

 

Die CIR-kantoor bestuur verder alle opkomende werkswinkels en konsultasiedienste. Dit sluit in:

  • AUTHeR se Kwalitatiewe Navorsingswerkswinkel-reeks. 
  • ATLAS.ti werkswinkels.
  • Individuele konsultasies vir kwalitatiewe navorsingsmetodologie en gemeenskapsgeïntegreerde navorsing.

 

Die span

Dr Christi Niesing – Akademiese bestuurder

Me Joyce Matsietso – CIR bestuur en WRIKE ondersteuning

Me Mildred Thomas – Veldnavorsing

Mnr Müller Spies - Monitering & Evaluering

Me Karlien Smit - Implementering van kundigheid

Mnr Kumbewe Liwewe - Tegniese ondersteuning

 

Volg asb die skakel na versoek vorms.

 

Vir verdere inligting, kontak Me Joyce Matsietso.