Werkswinkels:

Werkswinkels vir 2020 is soos volg:

 

  • 6 Mei 2020 – Navorsings-/beleidsinligtingsessies: Navorsingsdisseminasie, - kommunikasie en -opname (1 dag) – vir verdere inligting
  • 7-8 Mei 2020 – ATLAS.ti=werkswinkel: Teorie en praktyk (2 dae) – vir verdere inligting
  • 29-30 Junie 2020 – Werkswinkel 2: Kwalitatiewe navorsingsmetodes: Individuele onderhoude en fokusgroepe (2 dae) – vir verdere inligting
  • 13 Augustus 2020 – Sosiale media en tegnologie: Kwalitatiewe navorsingsbeginsels – besonderhede sal aangekondig word
  • 14-16 September 2020 – Werkswinkel 3: Kwalitatiewe data-ontleding: Teorie, praktyk en ATLAS.ti-ondersteuning (3 dae) – besonderhede sal aangekondig word

 

Vir vedere inligting of ondersteuning met besprekings, kontak Me Joyce Matsietso