Administratiewe personeel

  Mev Aney van Aswegen

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 18 299 1676
  29024684@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 208, Potchefstroom
  Algemene navrae en administratiewe take vir studente en personeel van die Maatskaplike Werk

  Mev Jill Kuhn

  Senior administratiewe assistent: voorgraads
  +27 18 299 1733
  Jill.Kuhn@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 126A, Potchefstroom
  Uitvoerende Sekretaris - 3 Jaar Diploma: Technikon Pretoria
  Admin. take, insluitend VSS - Voorgraads

  Ms Kgomotso Kibi

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 16 910 3413
  Kgomotso.Kibi@nwu.ac.za
  Gebou 7, 108A Vanderbijlparkkampus, Potchefstroom
  BSc Biologiese Wetenskappe
  OHS-verteenwoordiger, algemene navrae en administratiewe take vir die studente en personeel vir voorgraadse en honneursielkunde

  Mrs Khethiwe Khoza

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 16 910 3569
  Khethiwe.khoza@nwu.ac.za
  Gebou 7, 108A, , Potchefstroom
  BEd ingeskryf, Bestuurdersassistentsertifikaat

  Me Mildred Thomas

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2412
  27381706@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 213, Potchefstroom
  Administratiewe sake en studente-assistent vir maatskaplike werk

  Me Ronelle Lubbe

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 18 299 1784
  Ronelle.Lubbe@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 129, Potchefstroom
  BA (Hons) Sielkunde
  Nagraadse administrasie

  Me Samantha Rogers

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 16 910 3412
  samantha.rogers@nwu.ac.za
  Gebou 9A, Kantoor 17.7, Potchefstroom
  Hons Sielkunde