Personeel - Maatskaplike werk

  Prof Alida Herbst

  Direkteur: Skool vir Psigososiale Gesondheid (Vol professor, NRF-gegradeerde navorser en promotor)
  +27 18 299 4079
  Alida.Herbst@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer G19, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk); MA (Maatskaplike Werk met spesialisering in spelterapie); PhD (Maatskaplike Werk)
  Die Psigososiale Gesondheid van individue, groepe en gemeenskappe met spesiale verwysing na aanpassing ná trauma en verlies.

  Mnr Charl Gertse

  +2716 910 3432
  Charl.Gertse@nwu.ac.za
  Gebou 9A kantoor G17.6, Vanderbijlpark
  B (Maatskaplike Werk)

  Prof Cornelia Wessels

  Mede- Professor
  +27 18 299 1683
  Cornelia.Wessels@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 214, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), MA (Maatskaplike Werk), PhD (Maatskaplike Werk).
  Forensiese Maatskaplike Werk, Huweliks- en Gesinsterapie, MIV/VIGS.

  Dr Elizabeth Smit

  Programleier, Adjunk Direkteur: Skool vir Psigososiale Gesondheid
  +27 18 389 2459
  Elizabeth.Smit@nwu.ac.za
  Blok A, Kamer 207, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), MA (Maatskaplike Werk) & PhD (Maatskaplike Werk)

  Prof Elma Ryke

  Professor / Vakvoorsitter
  +27 18 299 1687
  Elma.Ryke@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 207, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), Nagraadse Filosofie Diploma, MA (Geestesgesondheid); PhD (Maatskaplike Werk).
  Psigososiale welstand van volwassenes & huishoudings, omgewingsterktes, beleid & praktyk, substans afhanklikheid.

  Dr Elzahne Simeon

  Lektor
  +27 18 299 1676
  Elzahne.Simeon@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 212, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), MA (Maatskaplike Werk), Phd (Maatskaplike Werk)
  Wetgewing rakende kinders.

  Mev Fatima Mmusi

  Lektor
  +27 18 299 1676
  Fatima.Mmusi@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 215, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike werk) MA (Kliniese Maatskaplike werk)
  Kinder- en Jeug beskermming – spesialiseer in jeug met gedragsprobleme

  Dr Lucé Pretorius

  Lektor (Maatskaplike werk)
  016 9103428
  21619247@nwu.ac.za
  PhD in Maatskaplike Werk, Meesters in Maatskaplike Werk
  Kliëntgeweld, bestuur van aggressiewe gedrag, beveiliging van gesondheidswerkers, beleidsontwikkeling, asook berading met kinders en jeugdiges

  Dr Marelize Vergottini

  Dosent (Maatskaplike werk)
  016 910 3417
  Marelize.Vergottini@nwu.ac.za
  Gebou A21, Kamer G17.7, Vanderbijlpark
  B.Soc.Sc - Maatskaplike werk  (UFS), MSW (NWU), PhD (NWU)  
  Skool maatskaplike werk en alle aspekte wat direk daarmee verband hou, soos kinders en die subsisteme in die onderwysstelsel van ouers en onderwysers

  Prof Ngeniswe(Ngeni) Henrietta Ntombela

  Medeprofessor
  +27 18 389 2350
  Ngenisiwe.Ntombela@nwu.ac.za
  Blok A, Kamer 201, Potchefstroom
  D Phil(Social Work) UNIZULU; Masters in Medical Science Social Work(UKZN);BASW(HONS)UNIZULU; BA(Psychology)(HONS)UNIZULU);BASW(UL);Certificate in Project Management(Boston University) ;Certificate at Masters Level on Short Course in Service Learning(SCSL)
  Supervision of Masters and PHD’s, School Social Work, Social Policy, Employee Assistance and Wellness Programme, Gender and Gender Based Violence, Community work & Community Development, Service Learning, Trauma Counselling

  Me Olebogeng Tladi

  Junior Dosent
  +27 18 389 2454
  Olebogeng.Tladi@nwu.ac.za
  ADC Gebou, Blok B, Kamer 235, Potchefstroom
  Master of Social Work

  Dr Pieter Boshoff

  Senior Lektor - Primêre navorser en studieleier
  +27 18 299 1676
  Pieter.Bosshoff@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 216, Potchefstroom
  MA (Maatskaplike Werk); PhD (Maatskaplike Werk)
  Militêre Trauma (Suid Afrikaanse Polisie Diens)

  Dr Roslind Mokwele

   Senior Lektor
  +27 18 299 1684
  12166456@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 216 , Potchefstroom
  PhD Maatskaplike werk
  Ontwikkelingsmaatskaplike werk en ontwikkelingsbeleid vir maatskaplike welsyn.

  Dr Sufran Smith

  Senior Lektor
  +27 18 299 1682
  Sufran.Smith@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 218, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), MA (Forensiese Praktyk); PhD (Maatskaplike Werk).
  Forensiese Maatskaplike Werk, WHP Maatskaplike Werk

  Mev Tasleem Sayed

  Senior Lektor
  +27 18 299 1676
  20062621@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 204, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), BA Honneurs (Sielkunde) MA (Maatskaplike Werk), M.A (Positiewe Sielkunde).
  Geestesgesondheid, welstand, menslike veerkragtigheid en covid-19

  Ms Tiisetso Tshehle

  Dosent
  +27 16 910 3567
  Tiisetso.Tshehle@nwu.ac.za
  Magisterkuns Maatskaplike Werk

  Me Tracy Mkwanazi

  Junior Lektrise
  +27 16 910 3560
  tracy.mkwanazi@nwu.ac.za
  Gebou 9A, Kamer G17.2, Vanderbijlpark
  B Maatskaplike Werk

  Mev Vedhna Lalla

  Lektor/Vakgroep-adjunkvoorsiter
  +2716 910 3475
  Vedhna.Lalla@nwu.ac.za
  Gebou 9A kantoor G17.3, Vanderbijlpark
  MA Maatskaplike Werk (UP)

  Prof Wim Roestenburg

  Professor
  +27 18 285 2270
  Wim.Roestenburg@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 205, Potchefstroom
  B Soc Sc (Maatskaplike Werk), MA (Kliniese Maatskaplike Werk) (Cum Laude); D Litt et Phil (Maatskaplike Werk)
  Ekometrie, Skaalontwikkeling, Maatskaplike Indikator sisteme, Navorsingsmetodes.

  Prof Elmien Truter

  Senior Lektrise
  +27 16 910 3505
  elmien.truter@nwu.ac.za
  Gebou 9A, Kantoor G17.6, Vanderbijlpark
  BA (Maatskaplike Werk) - Universiteit van Stellenbosch; MA (Forensiese Praktyk) - NWU; PhD (Herstelvermoë in maatskaplike werkers in kinderbeskerming) NWU
  Maatskaplike werk in kinderbeskerming

  Prof Carlien van Wyk (SKJF)

  Medeprofessor en voltydse navorser in Maatskaplike Werk
  +27 21 864 3593
  carlien.vanwyk@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  PhD in Maatskaplike werk, MA in Maatskaplike werk (Spelterapie), BA in Maatskaplike werk
  Maatskaplike werk, Spelterapie, kind seksuele mishandeling - Kind, Jeug- en Familiestudies, deelname aan Kinder in die konteks van die regte van kinders, navorsing in gemeenskappe, Nagraadse toesig

  Dr Lizane Wilson (SKJF)

  Senior Lektor - Voltydse navorser en studieleier
  +27 21 864 3593
  Lizane.Wilson@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  PhD (Kurrikulumstudies), M Diac (Spelterapie), B Diac (Maatskaplike werk)
  Gemeenskapsbetrokkenheid, Diensleer, kind seksuele mishandeling

  Prof Mariette van der Merwe (SKJF)

  Medeprofessor
  +27 21 864 3593
  23376244@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  BA Maatskaplike Werk (cum laude), Honneurs Maatskaplike Werk (cum laude), Meesters Maatskaplike Werk (cum laude), DPhil Maatskaplike Werk
  Trauma en welstand in hulpbron-swak instellings

  Dr Susanne Jacobs (SKJF)

  Senior Lektor - Voltydse navorser en studieleier
  +27 82 783 7474
  22093915@nwu.ac.za
  Duke AVE Irene Farm Villages, Centurion, Potchefstroom
  PhD
  Resilience, Psycho-Social Well-being, and Strenghs-Based Research: Relational Health Strengthening, restoring, and preserving communities

  Dr Issie Jacobs (SKJF)

  Senior Lektor - Voltydse navorser en studieleier
  +27 21 864 3593
  21829446@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  B.SocSc (SW), MA (Speel terapie), PhD
  Gesinsverhoudings welstand