Personeel - Maatskaplike werk

  Mnr Charl Gertse

  Junior Lektor
  +27 16 910 3432
  Charl.Gertse@nwu.ac.za
  Building A21, Room G17.6, Vanderbijlpark
  B (Maatskaplike Werk)

  Prof Cornelia Wessels

  Mede- Professor
  +27 18 299 1683
  Cornelia.Wessels@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 214, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), MA (Maatskaplike Werk), PhD (Maatskaplike Werk).
  Forensiese Maatskaplike Werk, Huweliks- en Gesinsterapie, MIV/VIGS.

  Prof Elizabeth Smit

  Medeprofessor
  +27 18 389 2459
  Elizabeth.Smit@nwu.ac.za
  Blok A, Kamer 207, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), MA (Maatskaplike Werk) & PhD (Maatskaplike Werk)

  Prof Elma Ryke

  Volle professor, promotor, Maatskaplike Werk Program Leier
  +27 18 299 1687
  Elma.Ryke@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 207, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), Nagraadse Filosofie Diploma, MA (Geestesgesondheid); PhD (Maatskaplike Werk).
  Psigososiale welstand van volwassenes & huishoudings, omgewingsterktes, beleid & praktyk, substans afhanklikheid.

  Dr Elzahne Simeon

  Lektor
  +27 18 299 1676
  Elzahne.Simeon@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 212, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), MA (Maatskaplike Werk), Phd (Maatskaplike Werk)
  Wetgewing rakende kinders.

  Mev Fatima Mmusi

  Lektor
  +27 18 299 1676
  Fatima.Mmusi@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 215, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike werk) MA (Kliniese Maatskaplike werk)
  Kinder- en Jeug beskermming – spesialiseer in jeug met gedragsprobleme

  Mnr Frans Lesetja Manthosi

  Lektor
  018 285 2045
  Frans.Manthosi@nwu.ac.za
  Building E8, Office 215A, Potchefstroom
  Meester in Maatskaplike Werk en Baccalaureus in Maatskaplike Werk (Universiteit van Limpopo); Magister Artium in Kinder- en Gesinsstudies (Universiteit van Wes-Kaapland); Nagraadse Diploma in Monitering en Evaluering (Universiteit Stellenbosch); Sertifikaat in Werknemerwelstand (Universiteit van Suid-Afrika); Sertifikaat in Werknemerbystandsprogram (Universiteit van Pretoria)
  Kinderbeskerming (Pleegsorg) en maatskaplikewerk-toesig

  Prof Hanelie Malan

  Medeprofessor, Promotor, Vakgroepleier: Departement Maatskaplike Werk, o Nagraadse programkoördineerder: Magister Artium: Maatskaplike werk in Kinderbeskerming
  +27 18 299 1675
  Hanelie.Malan@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 206, Potchefstroom
  BA (Maatskaplik Werk); Honours (Sielkunde); MA (Bedryfsielkunde); PhD (Maatskaplike Werk)
  Kinder & Jeugsorg en Beskerming, Beradeing en terapeutiese intervensies met kinders; Aanneming as spesialiteitsrigting

  Dr Koketso Matlakala

  Senior Lektor, Waarnemende Vakgroep Adjunkleier
  018 389 2129
  Koketso.Matlakala@gmail.com
  Gebou A17, Kamer 123, Mahikeng
  BSW (UL), MSW (UL), PhD (UL)
  Vaderskap, migrasie, geestesgesondheid en omgewings maatskaplike werk

  Dr Marelize Vergottini

  Senior Lektor
  016 910 3417
  Marelize.Vergottini@nwu.ac.za
  Gebou A21, Kamer G17.7, Vanderbijlpark
  B.Soc.Sc - Maatskaplike werk  (UFS), MSW (NWU), PhD (NWU)  
  Skool maatskaplike werk en alle aspekte wat direk daarmee verband hou, soos kinders en die subsisteme in die onderwysstelsel van ouers en onderwysers

  Mev Maseitlholo Ellen Tlhojane

  Lektor
  018 389 9019
  12425192@nwu.ac.za
  Building A17, Office 122, Mahikeng
  Master of Arts (Social Work)
  To share information with students on social work theory(Integration of theory into practice)

  Prof Ngeniswe(Ngeni) Henrietta Ntombela

  Medeprofessor
  +27 18 389 2350
  Ngenisiwe.Ntombela@nwu.ac.za
  Blok A, Kamer 201, Potchefstroom
  D Phil(Social Work) UNIZULU; Masters in Medical Science Social Work(UKZN);BASW(HONS)UNIZULU; BA(Psychology)(HONS)UNIZULU);BASW(UL);Certificate in Project Management(Boston University) ;Certificate at Masters Level on Short Course in Service Learning(SCSL)
  Supervision of Masters and PHD’s, School Social Work, Social Policy, Employee Assistance and Wellness Programme, Gender and Gender Based Violence, Community work & Community Development, Service Learning, Trauma Counselling

  Mnr Nkqubela Aphiwe Jackson Ntloko

  Lektor
  016 910 3056
  Aphiwe.Ntloko@nwu.ac.za
  Gebou A21, Kamer G17.5, Vanderbijlpark
  Baccalaureus in Maatskaplike Werk (BSW) (NMU), Baccalaureus Artium Honneurs in Ontwikkelingstudies (NMU), Magister in Maatskaplike Werk (MSW) (NMU)
  Afrosentriese & Dekoloniale Maatskaplike Werk

  Me Olebogeng Tladi

  Junior Dosent
  +27 18 389 2454
  Olebogeng.Tladi@nwu.ac.za
  ADC Gebou, Blok B, Kamer 235, Potchefstroom
  Master of Social Work

  Dr Roslind Mokwele

   Senior Lektor
  +27 18 299 1684
  12166456@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 216 , Potchefstroom
  PhD Maatskaplike werk
  Ontwikkelingsmaatskaplike werk en ontwikkelingsbeleid vir maatskaplike welsyn.

  Dr Sufran Smith

  Senior Lektor
  +27 18 299 1682
  Sufran.Smith@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 218, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), MA (Forensiese Praktyk); PhD (Maatskaplike Werk).
  Forensiese Maatskaplike Werk, WHP Maatskaplike Werk

  Mev Tasleem Sayed

  Senior Lektor
  +27 18 299 1676
  20062621@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 204, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk), BA Honneurs (Sielkunde) MA (Maatskaplike Werk), M.A (Positiewe Sielkunde).
  Geestesgesondheid, welstand, menslike veerkragtigheid en covid-19

  Mev Tiisetso Tshehle

  Dosent
  +27 16 910 3567
  Tiisetso.Tshehle@nwu.ac.za
  Gebou A21, Kamer G17.1, Potchefstroom
  Magisterkuns Maatskaplike Werk

  Mev Tracy Matlala

  Junior Lektrise
  +27 16 910 3560
  tracy.mkwanazi@nwu.ac.za
  Gebou A21, Kamer G17, Vanderbijlpark
  B Maatskaplike Werk

  Mev Vedhna Lalla

  Lektor/Vakgroep-adjunkvoorsiter
  +2716 910 3475
  Vedhna.Lalla@nwu.ac.za
  Gebou A21, kamer G17.3, Vanderbijlpark
  MA Maatskaplike Werk (UP)

  Prof Wim Roestenburg

  Professor
  +27 18 285 2270
  Wim.Roestenburg@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 205, Potchefstroom
  B Soc Sc (Maatskaplike Werk), MA (Kliniese Maatskaplike Werk) (Cum Laude); D Litt et Phil (Maatskaplike Werk)
  Ekometrie, Skaalontwikkeling, Maatskaplike Indikator sisteme, Navorsingsmetodes.

  Prof Elmien Crofford

  Medeprofessor en COMPRES Navorsingskoördineerder
  +27 16 910 3505
  Elmien.Truter@nwu.ac.za
  Gebou A21, Kamer G19.5, Vanderbijlpark
  BA Maatskaplike Werk (Universiteit Stellenbosch); MA Forensiese praktyk (NWU Potchefstroom); PhD in Maatskaplike Werk (NWU Vanderbijlpark)
  Kinderbeskerming

  Prof Vincent Mabvurira

  Medeprofessor
  018 389 2233
  Vincent.Mabvurira@nwu.ac.za
  Office 128, Building A17, Mahikeng
  PhD Social Work (UL), MSW (UZ), BSW (UZ)
  Omgewingsmaatskaplike werk; IKS; Godsdiens, spiritualiteit en maatskaplike werk

  Prof Carlien van Wyk (SKJF)

  Medeprofessor en voltydse navorser in Maatskaplike Werk
  +27 21 864 3593
  carlien.vanwyk@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  PhD in Maatskaplike werk, MA in Maatskaplike werk (Spelterapie), BA in Maatskaplike werk
  Maatskaplike werk, Spelterapie, kind seksuele mishandeling - Kind, Jeug- en Familiestudies, deelname aan Kinder in die konteks van die regte van kinders, navorsing in gemeenskappe, Nagraadse toesig

  Dr Lucé Pretorius

  Lektor, Vakgroep Adjunkleier
  016 9103428
  21619247@nwu.ac.za
  Gebou A21, Kamer G19.3, Vanderbijlpark
  PhD in Maatskaplike Werk, Meesters in Maatskaplike Werk, BSW
  Innoverende en responsiewe maatskaplikewerkopvoeding en -beleid, met besondere aandag aan kliëntegeweld en digitalisering van maatskaplikewerkpraktyk

  Dr Lizane Wilson (SKJF)

  Senior Lektor en avorser
  +27 21 864 3593
  Lizane.Wilson@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  PhD (Kurrikulumstudies), M Diac (Spelterapie), B Diac (Maatskaplike werk)
  Gemeenskapsbetrokkenheid, Diensleer, kind seksuele mishandeling

  Dr Pieter John Boshoff

  Senior Lektor
  082 771 2413
  Pieter.Bosshoff@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 224, Potchefstroom
  PhD (Maatskaplike Werk)
  Beroepsmaatskaplike werk, Trauma

  Prof Mariette van der Merwe (SKJF)

  Mede-professor/navorser
  018 285 2334
  mariette.vandermerwe@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  Honneurs Maatskaplike Werk (Cum Laude), Masters Social Work (Cum Laude), Meesters Maatskaplike Werk (Cum Laude), D Phil Social Work, DPhil Maatskaplike Werk
  Trauma, kwesbare groeperings, visuele data insameling

  Dr Susanne Jacobs (SKJF)

  Senior Lektor - Voltydse navorser en studieleier
  +27 82 783 7474
  Susanne.Jacobs@nwu.ac.za
  Duke AVE Irene Farm Villages, Centurion, Potchefstroom
  PhD
  Resilience, Psycho-Social Well-being, and Strenghs-Based Research: Relational Health Strengthening, restoring, and preserving communities

  Dr Issie Jacobs (SKJF)

  Senior Lektor - Voltydse navorser en studieleier
  +27 21 864 3593
  Issie.Jacobs@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  B.SocSc (SW), MA (Speel terapie), PhD
  Gesinsverhoudings welstand