Posadres:

Interne bussie 594
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520
 

Fisiese Adres:

Biologiese Blok,Gebou G16, 1ste vloer, Voeding
Hoffmanstraat 11 
Potchefstroom Kampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2531   

Kontak nommer:

Tel:  +27 (0)18 299 2087
Faks:  +27 (0)18 299 2464
 

Nagraads

(MSc Dieetkunde/Voeding of PhD Dieetkunde/Voeding)
Tel: +27(0)18 299 2482
Faks: +27(0)18 299 2464
of
Tel:  +27(0)18 285 2292
Faks:  +27(0)18 299 2464