Die African Nutrition Leadership Programme (ANLP) het begin as 'n aktiwiteit van die Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding aan die Noordwes-Universiteit in 2002 toe die eerste 10-dag-leierskap ontwikkeling-program aangebied is. Die ANLP het 'n lang geskiedenis vir die ontwikkeling van leierskap in Afrika met 'n hoogs toegewyde span van individue met leierskap- en voedingkundigheid en 'n goed gevestigde netwerk in Afrika bestaan uit besluitnemers, praktisyns, voeding belanghebbendes en met instansies in die leierskap en die bestuur van veranderingsvelde in Suid-Afrika en in die buiteland. Die program is van stapel gestuur en is gelei deur Afrikaners in Afrika vir Afrika voedingleiers.

Die program is jaarliks sedert 2002 aangebied en word geborg deur 'n aantal van verskillende internasionale openbare en private entiteite. Die missie van die ANLP is om te bemagtig vroeë en middel-loopbaan voedingleiers deur die ontwikkeling van hul leierseienskappe en word deel van 'n pan-Afrikaanse netwerk vir transformasie voedingleiers wat invloedryke agente van verandering sal wees en aansienlike bydrae tot die verligting van wanvoeding op die Afrika- kontinent kan lewer. Op grond van ons ervaring in verskeie Afrika-lande is die fokus nou om die groei van voedingleiers te bemagtig om belanghebbendes met leierskapvaardighede en prosesse te fasiliteer en planne om te skakel in aksie.

Die jaarlikse 10-dag ANLP program word bygewoon deur 27-30 geselekteerde deelnemers van 12-17 verskillende Afrika-lande. Die ANLP het 'n groeiende pan-Afrikaanse netwerk van 270 vroeë en middel-loopbaan voedingkundiges van 32 verskillende Afrika-lande - die grootste as sulks van Afrika se voedingsnetwerk. Die program fokus op die ontwikkeling van leierskap vermoëns wat insluit self-bestuur vermoëns (self-bewustheid, die vermoë om botsende eise te balanseer, die vermoë om te leer, leierskap waardes), sosiale vaardighede (vermoë om verhoudings te bou en in stand te hou, vermoë om effektiewe werkgroepe te bou, kommunikasie-vaardighede, die vermoë om ander te ontwikkel), werkfasiliteringvermoëns (bestuursvaardighede, die vermoë om strategies te dink en op te tree, die vermoë om kreatief te dink, die vermoë om te inisieer en verandering te implementeer).

Die ANLP is 'n forum en bedryf innoverende programme wat van stapel gestuur en gelei word deur Afrikaners en is bedoel om 'n impak in Afrika te hê en as sodanig uniek in sy benadering te wees. Leierskap behoort nie net aan die gebied van die besigheid en politiek nie  - ons filosofie is dat almal moet lei van waar hulle staan en ons streef daarna om kreatiewe invloed op 'n goed-gedefinieerde prioriteits-omgewing te hê naamlik wanvoeding in Afrika. Die program ondersteun die bekendstelling van die verpligte voedselsekerheid in Kenia via 'n gefokusde veranderde leierskaps- ontwikkeling intervensie met die Keniaanse Nasionale Voedselsekerheid Alliansie tussen 2010 en 2012 en is tans besig om programme in Zambië en Mosambiek te ontwikkel.

http://news.nwu.ac.za/af/voedingsnetwerk-op-die-afrika-kaart

Vir meer inligting besoek ons webwerf by www.africanutritionleadership.org