Kinderwanvoeding:

Faktore wat die voedingstatus en gesondheid van Suid-Afrikaanse kinders beïnvloed word op ’n epidemiologiese, kliniese en intervensie-gebaseerde metode bestudeer.

Vetsure en lipiede:

Die rol van vetsure en lipiede, veral met die fokus op vroeë ontwikkeling en groei van kinders, word bestudeer.  Hier word van gekontroleerde ewekansige studies, asook diermodelle gebruik gemaak.

Hemostase:

Die invloede van voeding op die konsentrasie en funksies van bloedstolling en fibrinolitiese proteïne in ’n verskeidenheid van siektetoestande word bestudeer. 

Mikronutriënt-wanvoeding:

Afrika word gekenmerk deur ’n verhoogde voorkoms van mikronutriënttekorte, ’n onderwerp wat deur die Departement van Gesondheid as ’n “nasionale prioriteit” aangewys is.  Verskeie intervensie-projekte om dié probleem aan te spreek, is tans onderweg.

Nutrigenetika:

Genetika speel ’n groot rol in die etiologie van verskeie siektetoestande.  Binne die veld van nutrigenetika na genetiese oorsake van verskeie nie-oordraagbare siektes bestudeer, veral binne die genetiese verskeidenheid van ons reënboognasie.