Die Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (CEN) se fokus word bepaal deur die heersende voedingsprobleme in Suid-Afrika, die res van Afrika en ook wêreldwyd.

Die groep se visie is om die leiers in die ontwikkeling van geleerdes in voeding in Afrika te wees.

Ons navorsingsbenadering "van molekules tot samelewing" stel ons in staat om op alle vlakke van voedingsverwante gesondheidskwessies by te dra. Die algemene navorsings tema by CEN is Voeding in die Lewensiklus. CEN benader die verbetering van die lewenskwaliteit deur 'n belangrike omgewingsfaktor, naamlik voeding en voedsel, regdeur die hele lewensiklus te ondersoek. Laastens is die Sentrum vir Uitnemendheid vir Voeding 'n jong en lewendige navorsingsentiteit met hoogs toegewyde spanlede. Ons het 'n duidelike strategie wat ons sal lei en hou op die pad na uitnemendheid .....