SUV – Wie is ons?

Die Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (SUV) is een van vyf Sentrums van Uitnemendhied by die Noordwes-Universiteit en die enigste een van sy skoort in Afrika.(Skakel na video:  https://youtu.be/nq-DmvhjJKA)

Algemene Navrosingstema - Voeding in die lewensiklus

Die keuses wat ons gedurende die lewensiklus maak, het gevolge in die latere lewe, dit sil sê die kwaliteit en duur (hoeveelheid) van die lewe. SUV benader die verbetering van die lewenskwaliteit deur ‘n belangrike omgewingsfaktor, naamlik voeding en voedsel, deur die hele lewensiklus te ondersoek.

SUBPROGRAMME:

  • Nie-oordraagbare siekte
  • Moeder-, Baba en Jong Kindervoeding
  • Liggaamsamestelling en Gesondheid
  • Voedingsleierskap
  • Terapeutiese Voeding
Uitnemendheid
Integriteit
Innovasie