Posadres

Interne bussie 36
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520

Fisiese adres

Gebou G2, Kamer 101
Potchefstroomkampus
Hoffmanstraat 11
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2531

 

Telefoonnommer: +27 (0)18 299 2608

 Zandile.Mngomezulu@nwu.ac.za

   

Kontakbesonderhede vir alle nagraadse navrae


Zandile SegabutlaZandile.Mngomezulu@nwu.ac.za
Telefoonnommer: +27 (0)18 299 2608